دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

لیسانس : مشاوره، دانشگاه علامه طباطبايي تهران

فوق لیسانس : مشاوره، دانشگاه علامه طباطبايي تهران

دکترا : مشاوره،دانشیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

دکتر آناهیتا خدابخشی کولایی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، 1381، تهران ، ایران
  • دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، 1386، تهران، ایران

سوابق کاری:

  • استادیار دانشگاه خاتم در گروه روانشناسی و مشاوره
  •  استاد مدعو از سال 1386 تاکنون، دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • استاد مدعو دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، از سال 1386 تا 1391٫
  • استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
  • استاد مدعو دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1388 تاکنون

دکتر کیومرث فرحبخش

  • کارشناسی: روانشناسی بالینی
  • کارشناسی ارشد: راهنمايي و مشاوره
  • دکتری: مشاوره
  • دانشیار گروه مشاوره در دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سیمین حسینیان

  • استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)
  • دکترای مشاوره از دانشگاه UCLA (کالیفرنیا – لس آنجلس) آمریکا
  • کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه UCLA
  • کارشناسی مشاوره از دانشگاه تهران

دکتر مریم احمدیان نسب

  • دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
  • مشاوره برتر تحصیلی

دکتر آزاد اله کرمی

  • دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • مشاوره نمونه و برتر تحصیلی و کنکور

دکتر معصومه زیبایی نژاد

  • دکترای مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی
  • مشاور و برنامه ریزی تحصیلی در مدارس

دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

لیسانس : مشاوره، دانشگاه علامه طباطبايي تهران

فوق لیسانس : مشاوره، دانشگاه علامه طباطبايي تهران

دکترا : مشاوره،

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

دکتر آناهیتا خدابخشی کولایی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، 1381، تهران ، ایران
  • کتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، 1386، تهران، ایران

سوابق کاری:

  • استادیار دانشگاه خاتم در گروه روانشناسی و مشاوره
  •  استاد مدعو از سال 1386 تاکنون، دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • استاد مدعو دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، از سال 1386 تا 1391٫
  • استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
  • استاد مدعو دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1388 تاکنون

دکتر کیومرث فرحبخش

  • کارشناسی: روانشناسی بالینی
  • کارشناسی ارشد: راهنمايي و مشاوره
  • دکتری: مشاوره
  • دانشیار گروه مشاوره در دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سیمین حسینیان

  • استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)
  • دکترای مشاوره از دانشگاه UCLA (کالیفرنیا – لس آنجلس) آمریکا
  • کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه UCLA
  • کارشناسی مشاوره از دانشگاه تهران

دکتر مریم احمدیان نسب

  • دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
  • مشاوره برتر تحصیلی

دکتر آزاد اله کرمی

  • دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • مشاوره نمونه و برتر تحصیلی و کنکور

دکتر معصومه زیبایی نژاد

  • دکترای مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی
  • مشاور و برنامه ریزی تحصیلی در مدارس