در راستای توانمند سازی مشاورین در حیطه شغلی و تحصیلی

دارای مجوز رسمی بازآموزی از سازمان نظام مشاوره روانشناسی و مشاوره کشور و منطبق بر صلاحیت های حرفه ای NCDA

  • نظریه های کاربرید مشاوره شغلی و تحصیلی
  • مهارتها و فنون مشاوره شغلی و تحصیلی
  • زاهبردهای طرح ریزی شغلی
  • صلاحیت های اخلاقی، قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره در کشور
  • کاربرد فناوری در طرحریزی شغلی و تحصیلی
  • آزمون های هدایت و سنجش تناسب شغلی تحصیلی
  • تمرینهای عملی مشاوره شغلی و تحصیلی

 16,15,14,13 شهریور

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید