🌕🌕همراه با ارائه مدرک معتبر صلاحیت مشاور شغلی_تحصیلی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور🌕🌕 ✅ در شهر کرج✅

منطبق برصلاحیتهای حرفه ایNCDA

سرفصل های آموزشی:

1- نظریه های کاربردی مشاوره شغلی و تحصیلی

2- مهارت ها و فنون مشاوره شغلی و تحصیلی

3-راهبردهای طرح زیری شغلی(با تأکید بر روند اشتغال،بازارکارومراحل اجتماعی)

4-صلاحیت های اخلاقی،قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره درکشور

5-کاربرد فناوری درطرح ریزی شغلی و تحصیلی

6-آسیب های شغلی و راهکارها:بی تصمیمی شغلی

7-آزمون های هدایت و سنجش تناسب شغلی

8-تمرین عملی مشاوره شغلی و تحصیلی

🕐زمان : روزهای  17و 18و24و25 آبان ماه

اطلاعات بیشتر و ثبت نام 

09354684499

09197926720

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید