از آنجایی که انتخاب رشته بر تمامی ابعاد مادی و معنوی زندگی افراد تاثیر می‌گذارد، بنابراین لازم است که این انتخاب با دقت کامل  به دور از احساس صورت گیرد؛ چرا که انتخاب نابجا می‌تواند بر آینده تحصیلی و حرفه‌ای فرد اثر گذار باشد.  با این حال تعدد رشته محل ها، دانشگاه ها و محدودیت زمانی برای انتخاب رشته، تصمیم گیری در خصوص رشته مناسب را با اشکال مواجه می سازد. به طوری که بسیاری از دانش آموزان، دچار سردرگمی شده و نیازمند راهنمایی افراد خبره هستند.

از کارشناسان مشاوره تحصیلی، انتظار می رود تا راهنمایی های لازم برای انتخاب رشته را برای دانش آموزان ارایه دهند. با این حال هنوز یک چهارچوب اصولی و روشمند برای مشاوره انتخاب رشته وجود ندارد و هر کسی با هر تجربه ای به صورت سلیقه ای اقدام به مشاوره می نماید. عدم وجود دوره های آموزشی برای توانمند سازی مشاوران در زمینه انتخاب رشته این مشکل را تشدید کرده است.  بر این اساس نیاز به ارائه دوره های آموزشی متنوع و تخصصی در این خصوص احساس می شود. موسسه هدایت فرهیختگان جوان با مطالعه تطبیقی دوره های مختلف انتخاب رشته و همچنین نیازسنجی آموزشی مشاوران، دوره ای تحت عنوان مشاوره انتخاب رشته و کنکور (ویژه مشاوران)طراحی کرده است. این دوره بمنظور توانمندسازی مشاوران در زمینه انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد و تشریح موارد و نکاتی که مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان و انتخاب رشته باید بدانند، ارایه شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید