دوره هدایت شغلی و تحصیلی فشرده  با هدف توانمندسازی مشاورین در زمینه هدایت شغلی و تحصیلی برگزار می گردد. تحول جوامع سنتي به صنعتي و اطلاعاتی، مشكلات فراواني را در تصميم‌گيري شغلي و حرفه‌اي به وجود آورده است. در عصر جدید ب طرح‌ريزي شغلي حرفه‌اي و انتخاب شغل با چالش هایی همراه است. این موضوع به دلیل تنوع و تعدد حرفه ها و مشاغل و نيز پيچيده بودن روابط بين افراد است.

در این جوامع افرادي كه حائز تخصص نباشند یا جهت انتخاب شغل مسیر درستی را طی نکرده باشند، بيكار مي‌مانند. برنامه‌هاي هدایت شغلي و حرفه‌اي در عصر جدید، برای مدارس و جامعه در جهت طرح ريزي شغلي و حرفه اي صحيح یک ضرورت اساسی است. صاحب نظران مشاوره شغلي و تحصيلي بر اين عقيده هستند كه استفاده از خدمات راهنمايي شغلي و تحصيلي، بهره مندی همه جانبه و گسترده از حداكثر فرصت هاي تحصيلي و امكانات اجتماعي را فراهم می سازد.

آنها عقيده دارند كه در امر مشاوره شغلی و تحصیلی بايد به تفاوت هاي فردي افراد «تفاوت در هوش و استعدادهاي بدني، رواني، علایق، نيازها، ارزش ها، معلومات و مهارت ها» از يك سو و تنوع رشته هاي تحصيلي و مشاغل از سوی دیگر توجه داشت.

دوره هدایت شغلی و تحصیلی فشرده 

مشاوره شغلی و تحصيلي با ارایه اطلاعات درست و سازمان يافته در زمينه هاي شغلي و تحصيلي، افراد را در بهره گيري هر چه بيشتر از امكانات مدرسه و جامعه ياري می رساند. این خدمت با یاری گرفتن از ابزار ها و روش هاي صحيح موجب مي‌شود كه مراجعان به توانايي ها و محدوديت هاي خود پي برده و با خودآگاهي، تصميم گيري معقولانه ای در انتخاب دروس، رشته تحصيلي و شغل داشته باشند.

دوره هدایت شغلی و تحصیلی فشرده مرکز مشاوره فرهیختگان جوان در راستای این هدف طراحی شده است.

 به صورت کاملا فشرده و دقیق ابزار و روشهای مناسب برای این شناخت را در اختیار مشاوران قرار می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید