مشاورین که در دوره توانمندسازی شرکت کرده و موفق به کسب امتیاز لازم در آزمون صلاحیت از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور میشوند میتوانند در قالب قرارداد زیر به عنوان همکار مشاوره مرکز مشاوره فرهیختگان جوان در زمینه اجرا و مشاوره آزمون هشت و برگزاری دوره ها و کارگاه های مرتبط فعالیت نمایند.

محتویات فولدر 1 به صورت فایل و به این ترتیب قرار داده شوند :

– نمونه قرار داد همکاری

– قرار داد شرایط برگزاری کارگاه

– پیوست2

-پیوست 3

-پیوست 4