تصمیم گیری تحصیلی بخش مهمي از زندگي شخصي و شغلي هر يک از ما را تشکيل مي دهد. تصميم گيرندگان افرادي هستند که مسئوليت قضاوت يا انتخاب بين دو يا چند راه حل و يا پديده را به عهده دارند. و اين قضاوتها و انتخابها چه در زندگي شخصي و چه در محيط کار , با هر پست و مسئوليت , گاه مي تواند بسيار مهم و حياتي باشد.

همه ما هر روز تصميم هايي مي گيريم که بعضي از آنها بسيار مهم هستند و البته برخي نيز اهميت کمتري دارند. برخي از اين موقعيتهاي تصميم گيري فوري و اضطراري بوده و براي برخي ديگر زمان و فرصت بيشتري وجود دارد. به عنوان مثال براي يک نوجوان تصمیم گیری تحصیلی در مورد اينکه ادامه تحصيل دهد يا نه آن را کنار گذاشته و به دنبال شغلي باشد، يا تصميم گيري براي اينکه آيا پيشنهاد دوستش را براي پرداخت نکردن هزينه ساندويچي که مصرف کرده اند قبول کند يا نه! بسيار مهم هستند.

تصميم گيري شاخص بسيار مهمي براي شناخت رشد عقلي، عاطفي، اجتماعي و رواني افراد مي باشد، بنابراين براي افرادي که به چنين رشدي نرسيده اند ، احتمال بيشتري وجود دارد اجازه دهند ديگران براي آنان تصميم گيري کنند.

افرادي که درست تصميم مي گيرند، يعني همه جوانب را سنجيده ، و تلاش مي کنند به پيش بيني نتايج احتمالي تصمیم گیری تحصیلی
خود دست پيدا کنند، احتمال موفقيت خود را افزايش مي دهند و در نتيجه احساس رضايت بيشتري از خود خواهد داشت و مسلما” پي آمد چنين احساسي، اعتماد به نفس بيشتر و روحيه شادتر خواهد بود. و اين حالت نه تنها تصميم گيرنده را ، بلکه اطرافيانش را نيز به استفاده از چنين فرآيندي تشويق مي نمايد. بنابراين مي توان پيش بيني کرد با بدست آوردن و افزايش مهارت تصميم گيري، بهداشت رواني فرد و اعضاء خانواده ارتقاء پيدا کند.

2 . تعريف تصميم گيري :

واژه تصميم گيري در لغت به معني اراده کردن، قصد نمودن، و در اصطلاح انتخاب از ميان دو يا چند راه کار و يا گزينه را تصميم گيري مي گويند.

بنابراين تصميم گيري عبارت است از فرآيند ارزشيابي گزينه ها و راه هاي موجود و همچنين بررسي و پيش بيني عواقب آن براي رسيدن به هدف.

 

 

2 . 1 . مراحل تصميم گيري:

اگر قرار است تصميم گيري به درستي انجام شود نمي توان به طور تصادفي ، به دلخواه و بدون مطالعه به اجرا در آيد. بنابراين بهتر است با استفاده از روشي مفيد، مؤثر و عملي به اين کار مبادرت ورزيد.

مراحل درست تصميم گيري که مورد توافق اکثر نظريه پردازان مي باشد عبارت است از:

1- تعيين چالش موجود: در اين مرحله چالش يا تصميمي که با آن مواجه هستيم را مشخص کرده و به تعريف مسئله يا مشکل مورد نظر مي پردازيم. در اين مرحله مي توان بر روي يک برگ کاغذ و در چند خط چالش موجود را يادداشت کرده و به بررسي آن پرداخت.

 

2- جمع آوري گزينه هاي موجود: در اين مرحله با بررسي انتخاب هاي پيش رو به بررسي اطلاعات موجود درباره راه ها و گزينه هاي موجود مي پردازيم. چه خوب است در اين مرحله با استفاده از روش بارش فکري انواع انتخاب هاي احتمالي را در نظر بگيريم يعني با آزاد گذاشتن فکر همه گزينه هاي احتمالي را يادداشت نمائيم و همچنين از نظريات مشورتي ديگران نيز بهره بگيريم. در کاغذي که مراحل مختلف تصميم گيري را با استفاده از آن انجام مي دهيم ، مي توان به شکل زير مرحله دوم را يادداشت کنيم:

 

انتخاب هايي که پيش رو دارم:

-انتخاب شماره 1 : ————————————————————-

-انتخاب شماره2 : ————————————————————–

-انتخاب شماره 3 : ————————————————————-

 

3- بررسي عواقب هر انتخاب: در اين مرحله تلاش مي کنيم با استفاده از نيروي فکر و تخيل خود و همچنين نظرات ديگران به بررسي پي آمدهاي مثبت و منفي هر کدام از انتخاب ها در مرحله قبلي بپردازيم. در همان کاغذ پس از يادداشت مرحله دوم مي توان مرحله سوم را به شکل زير انجام داد:

عواقب هر انتخاب:

مثبت/ منفي

———————————- ——————————————

 

4- مرحله تصميم گيري: در اين مرحله تصميم نهائي که در واقع بهترين گزينه از ميان انتخابهاي مرحله دوم مي باشد اتخاذ شده و به مرحله اجرا گذاشته شده و چنانچه نتيجه تصميم ما در کوتاه مدت مشخص گردد ، مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. اين مرحله را در کاغذ خود به شکل زير يادداشت مي کنيم:

تصميم نهائي: ——————————————————————

دلايل من براي اين تصميم: ——————————————————-

در مورد سهولت تصمیم گیری ، نوع مشکل نقش اساسی دارد. مشکلات کوچکتر معمولا خیلی راحتتر حل می شوند، چون تصمیم گیری در مورد آنها راحتتر صورت می گیرد. اما مشکلات پیچیده تر به لحاظ نیازی که به اطلاعات تخصصی تر دارند و اغلب چند جنبه مختلف از زندگی فرد را شامل می شوند، با روند کند تصمیم گیری مواجه هستند

 

 

انسان در مسیر زندگی خود با انواع مسائل و مراحلی مواجه می شود که ناگزیر از تصمیم گیری است. تصمیم گیری نقش گسترده ای در زندگی آدمی دارد. از تصمیم گیریهای جزئی در امور کوچک گرفته، تا تصمیم گیریهای بسیار بزرگ و پراهمیت. برخی از تصمیم گیریها چنان به راحتی صورت می گیرند که شاید ما چندان توجهی به آنها نمی کنیم، اما در مقابل مسائلی نیز در زندگی وجود دارند که اقدام به تصمیم گیری در مورد آنها شاید مدت زمان طولانی وقت لازم داشته باشد. در هر حال اهمیت این تصمیم گیریها به لحاظ اهمیتی که اکثر آنها در سرنوشت فرد دارند، بسیار زیاد است و چه بسا تعلل در شناخت راههای تصمیم گیری بهتر ، عواقب جبران ناپذیری را برای فرد به بار آورد.

تصمیم گیری تحصیلی

 

3 . 1 .عوامل موثر در قدرت تصمیم گیری

  1. 1٫ 1 . نوع مشکل

در مورد سهولت تصمیم گیری ، نوع مشکل نقش اساسی دارد. مشکلات کوچکتر معمولا خیلی راحتتر حل می شوند، چون تصمیم گیری در مورد آنها راحتتر صورت می گیرد. اما مشکلات پیچیده تر به لحاظ نیازی که به اطلاعات تخصصی تر دارند و اغلب چند جنبه مختلف از زندگی فرد را شامل می شوند، با روند کند تصمیم گیری مواجه هستند. علاوه بر این مشکلاتی نیز وجود دارند که زمان در تصمیم گیری برای آنها بسیار اهمیت دارد، بطوری که در یک مدت زمان کوتاه ، باید تصمیم گیری مهمی را انجام دهد. در مورد این نوع موارد توجه به قدرت تصمیم گیری و بالا بردن توان آن حائز اهمیت است.

3 . 1٫ 2 .  آشنائی فرد با موضوع مورد تصمیم گیری

هرچه فرد اطلاعات و آگاهیهای بیشتری در زمینه موضوع مورد تصمیم گیری داشته باشد، قدرت تصمیم گیری فرد بالاتر خواهد بود. آنچه که در اکثر موارد فرد را با شکست در تصمیم گیری یا تصمیم گیری اشتباه مواجه می سازد، نداشتن اطلاعات و تخصص کافی می باشد. به عنوان مثال مساله تصمیم گیری در مورد انتخاب رشته تحصیلی نمونه ای از مواردی است که نیاز به داشتن اطلاعات از شرائط رشته ها دارد. اگر فرد شناخت کاملی از زمینه ای که رشته تحصیلی مورد نظر به آن می پردازد، نداشته باشد، به احتمال قوی انتخاب درستی که با زمینه علائق و استعدادهای او همخوانی داشته باشد، نخواهد داشت.

3 . 1٫ 3 . اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری

افرادی که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند، از قدرت تصمیم گیری بالاتری برخوردار هستند و در شرایط بحرانی قادر به تصمیم گیریهای مناسب می باشند. در حالی که افراد دارای اعتماد به نفس پائین ، اغلب در تصمیم گیریهای خود دچار مشکل هستند. آنها شاید برای امور خیلی جزئی ، زمان خیلی زیادی صرف کنند تا تصمیم گیری لازم را انجام دهند و برخی از آنها حتی از شرائطی که آنها را ناگزیر از تصمیم گیری می کند، فرار می کنند. به همین علت است که این افراد ریسک پذیری کمتری از خود نشان می دهند.

  1. 1 . 4٫ افسردگی و قدرت تصمیم گیری

در میان تمام علائمی که افسردگی دارد، ناتوانی در تصمیم گیری از علائم اساسی است. فرد افسرده حتی برای مسائل جزئی روزمره ، فاقد قدرت تصمیم گیری است. بی حوصلگی و خلق پائین او ، قدرت تصمیم گیری او را تحت الشعاع قرار می دهد و این مساله زمانی شدت پیدا می کند که ناامیدی در فرایند تصمیم گیری او دخالت می کند. فرد افسرده امیدواری کمتری به آینده دارد. بنابراین با بدبینی با مسائل برخورد می کند و توجه بیش از حد به ابعاد منفی مسائل او را از تصمیم گیری مناسب محروم می سازد. او از هر کاری که نیاز به صرف انرژی ، چه کم و چه زیاد دارد، دوری می کند. تصمیم گیری فرایندی است که به انرژی فکری زیادی نیازمند است.

  1. 1 . 5 . اضطراب و قدرت تصمیم گیری

اضطراب بر روی بسیاری از فرایندهای ذهنی انسان تاثیر مخرب دارد. شاید معروفترین تاثیر اضطراب ، روی حافظه باشد. زمانی که دانش آموز احساس می کند در پاسخ سوالی که آشنایی کاملی با آن دارد، حافظه اش از کار می افتد، سرش خالی می شود و احساس می کند هیچ مطلبی به ذهنش نمی رسد. همین اتفاق در فرایند تصمیم گیری اتفاق می افتد.

اولا اضطراب مانع از آن می شود که فرد بتواند از اندوخته های ذهنی خود ، از تجارب و اطلاعات خود در فرایند تصمیم گیری استفاده کند، چون هیچ مطلب و تجربه ای که برای او یاری کننده باشد، به ذهنش نمی رسد و آنچه به ذهنش می رسد، بسیار دست و پا شکسته و فاقد سودمندی لازم است. از سوی دیگر اضطراب نگرانی فرد را از احتمال شکست افزایش می دهد، قدرت ریسک پذیری او را کاهش می دهد و اجازه نمی دهد که فرد در کمال آرامش تمام جوانب را مورد بررسی قرار دهد. از این رو فرد مضطرب یا خیلی عجولانه تصمیم می گیرد و یا به قدری تصمیم گیری را طولانی می کند تا فرصتهای طلایی را از دست می دهد.

3 . 1 .6 . آشنائی با روال منطقی تصمیم گیری

تصمیم گیری همچون حل یک مساله ریاضی از فرمولها و مراحل منظمی تبعیت می کند. آشنائی فرد با روند تصمیم گیری منطقی احتمال موفقیت او را در تصمیم گیری افزایش خواهد داد. فرد با آگاهی از اینکه روال تصمیم گیری او درست است، با قدرت و اعتماد بیشتری عمل خواهد کرد و خواهد توانست تمام جوانب قضیه را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. روال منطقی تصمیم گیری هرچند از فردی به فرد دیگر می تواند متفاوت باشد، اما از یک اصول کلی تبعیت می کند، که فرد را به نتیجه گیری و اتخاذ تصمیم مناسب رهنمون می شود.

  • راهبردهای عملی برای افزایش قدرت تصمیم گیری

1) اعتماد به نفس داشته باشید. برای اینکار پیروزیهای قبلی خود و توانایی های خود را همواره مدنظر داشته باشید.

2) علائم و ناراحتیهای خود را که در قدرت تصمیم گیری شما دخالت می کنند، بشناسید و تلاش کنید آنها را رفع کنید.

3) تغذیه مناسب داشته باشید. تغذیه مناسب با افزایش قوای ذهنی ، در تمام زمینه های ذهنی قدرت شما را بالا خواهد برد.

4) معلومات خود را افزایش دهید. افزایش معلومات هم در مسائلی که در حال حاضر باید برایشان تصمیم گیری کنید، لازم است و هم در افزایش معلومات به صورت کلی و روزانه در موارد مختلف مدنظر است.

5) در حین تصمیم گیری ، تلاش کنید موضوع را از جنبه های مختلف بشناسید و به ابعاد مختلف آن پی ببرید.

6) از افراد آشنا به موضوع حتما کمک بگیرید.

7) از یک نظم منطقی برای تصمیم گیری استفاده کنید. به عنوان نمونه می توانید مشقهای مختلف تصمیمتان را بررسی کنید، دلایل مخالفت و موافقت خود را بر هر مشق یادداشت کنید. به این ترتیب و با الویت بندی و امتیاز دادن به زمینه هایی که با آنها موافق هستید، تصمیمی را اتخاذ کنید که کمترین شکست و بیشترین احتمال پیروزی را به همراه داشته باشد.

8) همواره به یاد داشته باشیم که در اکثر انتخابهای ما ، انتخاب کامل و بدون عیب و نقصی وجود ندارد و هر انتخاب ما متضمن از دست دادن امتیازاتی است که دیگر انتخابها می توانستند داشته باشند. به عبارتی تصمیم گیری بر اساس بیشترین امتیاز و کمترین احتمال شکست انجام می شود.

 

4٫مداخله والدين در تصمیم گیری تحصیلی فرزندان

از انتخاب‌هاى مهم زندگى آدمي، انتخاب رشته تحصيلى و انتخاب شغل است. اين امر معمولاً در دوره نوجوانى و جوانى صورت مى‌گيرد. در اين انتخاب مهم و پيچيده در ايران، علاوه بر خود دانش‌آموزان و اولياى مدرسه، والدين نقش مهمى را بر عهده دارند. امروز در سراسر جهان فرزندان در انتخاب شغل آزاد هستند. نوجوانان و جوانان رشته و شغلشان را خود انتخاب می کنند و مسئولیت آن را می پذیرند ما فقط باید در این راه کمک و تشویق شان کنیم  اگر مشوقشان باشید خوشحال و موفق می شوند.

اگر فرزندان بر خلاف میلشان یا به اجبار والدین شغلی را انتخاب کنند ناامید و ناموفق می شوند پدران و مادرانی که نیاز دارند در مقام والدین احساس کفایت کنند از فرزندانشان انتظار دارند دکتر یا مهندس شوند یا شغلی را که نیاز آنان را بر طرف می کند انتخاب کنند و به تواناییهای ذاتی خود بی توجه باشند.

در حقیقت توقع زیاد والدین چندان مشکل ساز نیست بلکه فشار شدید آنان نوجوانان و جوانان را بسوی اهداف نادرست سوق می دهد. به موفقیت فرزندانتان در رشته مورد علاقه شان اعتماد داشته باشید و برای دست یابی به موفقیت کمکشان کنید.

 

در اين ميان وظیفه والدین بسیار مهم است. حمایت و تشویق آنها در کنار مهارتهای ذاتی ، علاقه به یادگیری و آموزش اصول اخلاقی به موفقیت و رضایت شغلی فرزندان منجر خواهد شد. لذا توجه به موارد زير ضرورى به نظر مى‌رسد :

1. آغاز بلوغ و ورود به دوره نوجوانى را در ظهور تمايل و گرايش به سوى انتخاب رشته و شغل مؤثر مى‌دانند و سنين 15-14 سالگى را اغلب آغاز شکفته‌شدن رغبت‌ها، استعدادها، بويژه استعدادهاى خاص ذکر مى‌کنند.

 

2. در شناخت علايق و توانمندى‌هاى فرزندان، بايد از فنون و روش‌هاى مختلف کسب اطلاع، استفاده نمود.

برای انتخاب درست تر ، فرزندان به اطلاعات واقعی و همه جانبه ای در مورد درس های دوره دبیرستان و دانشگاه در رشته مورد نظر و همچنین شغل های مربوط به آن رشته درسی یعنی بازار کار پس ازفارغ التحصیل شدن ، نیازمند است .

 

3. به اصل تفاوت‌هاى فردى در فرزندان از نظر هوش، استعداد، علاقه، انگيزه، پيشرفت تحصيلى و … توجه نمود و هر فرزند را به تناسب ويژگى‌هايش يارى نمود و از وى انتظار داشت.

 

4. با توجه به اينکه ارائه اطلاعات تحصيلى و شغلى از دوره ابتدايى ضرورت دارد، بايد از ابتدا با برانگيختن حس کنجکاوى دانش‌آموزان نسبت به مؤسسات آموزشى و دنياى حرف و مشاغل و سپس پاسخگويى به پرسش‌هاى آنان، زمينه کسب اطلاعات لازم را فراهم نمود.

5. لازم است پيوند بين تحصيل، کار و زندگى و خدمت به مردم را از کودکى در دبستان و سپس در دوره‌هاى تحصيلى بعد براى فرزندان مطرح نمود و دانش‌افزايى و کار کردن را به عنوان يک ارزش براى بقاء و ادامه حيات فرد و جامعه مورد تأکيد قرار داد.

 

6. لازم است از طرق ممکن فرزندان را به نقش و اهميت هر رشته تحصيلى و يا اطلاعات حرفه‌اى و شغلى آگاه گردانيد و آنان را به تفکر و بحث در مورد انتخاب رشته و شغل تشويق نمود.

 

7. لازم است از طريق ارتباط با اولياى مدارس و مشاوران راهنمايي، با توانمندى‌ها و محدوديت‌هاى فرزند يا فرزندان خود آشنا شد و به هنگام تصمیم گیری تحصیلی آنان از اين اطلاعات استفاده کرد.

 

8. بايد از فشار و تحميل رشته تحصيلى يا شغل به فرزند يا فرزندان جداً خوددارى کرد و در صورت وجود تفاوت نظر از مشاوران و ديگر مراجع ذى‌صلاح در زمینه تصمیم گیری تحصیلی کمک گرفت.

 

9. لازم است به کمک اولياى مدارس و مشاوران دوره متوسطه، در برنامه‌ريزى تحصيلى و شغلى فرزندان، به تناسب اطلاع و نياز وارد شد و از شکست و يا ضعف تحصيلى آنان به موقع جلوگيرى نمود.

 

10. لازم است مدارس متوسطه، در برنامه‌هاى آموزش خانواده به بحث در مورد ويژگى‌هاى رشته‌هاى تحصيلي، ضوابط انتخاب رشته، وضعيت بازار کار و اشتغال، امکانات تحصيلى در رشته‌هاى فنى و حرفه‌اى بپردازند و خانواده‌ها در اين نوع برنامه‌ها شرکت نمايند تا بتوانند فرزندان خود را در انتخاب رشته و شغل آگاهانه  و تصمیم گیری تحصیلی راهنمايى کنند.

 

11. با توجه به اينکه نمره‌هاى درسى بيشترين سهم را در انتخاب رشته تحصيلى دارد، لازم است والدين از طريق ارتباط با مدرسه و بررسى وضعيت تحصيلى و کارنامه‌هاى فرزندان خود، زمينه را براى پيشرفت تحصيلى آنان بيش از پيش مساعد گردانند.

 

12. نظر به اينکه انتخاب رشته و ادامه تحصيلى موفقيت‌آميز در يک رشته تحصيلى و يا ادامه کار در يک شغل به عوامل متعددى بستگى دارد، والدين لازم است در کمک به فرزندان در زمينه تصمیم گیری تحصیلی ، از تقليد و چشم و هم‌چشمى جداً خوددارى نمايند.

 

13. با توجه به اينکه وضعيت پدران و مادران در ايران، در شهر و روستا، از نظر سطح تحصيل و نوع شغل متفاوت مى‌باشد، لازم است محاسن و محدوديت‌هاى شغل والدين براى فرزندان، به صورتى واقع‌بينانه مطرح گردد.

 

14٫ تأکيد بر يادگيرى حرفه‌هاى مختلف جامعه براى زيستن، کسب درآمد و اشتغال و گذراندن دوره‌هاى کارآموزى در بخش دولتى و خصوصى و استفاده از اوقات فراغت دانش‌‌آموزان در حرفه آموزي، از مواردى است که بايد پدران و مادران در مورد فرزندان خود توجه نمايند.

 

15٫ بيان شرح حال مردان و زنان موفق در امر تحصيل و يا کار و توليد و رموز توفيق آنان، به ويژه در مورد خوداشتغالى در زمينه‌هاى فني، حرفه‌اي، ارزش دادن به کار و توليد و … نيز از جمله اقداماتى است که لازم است توسط والدين صورت گيرد.

16- رشته تحصیلی و شغلی که دلخواه و مطلوب نباشد و با انگیزه ها و نیاز های درونی فرد سازگار ی نداشته باشد، بسیاری از لذت ها و موفقیت ها را در نظر فرد بی اعتبار می کند . چون انرژی روانی‌اش هدر می دهد .

17- در صورتی که فرزندان هنوز توانایی تصمیم گیری تحصیلی را پیدا نکرده است ، به جای او تصمیم نگیرید و شرایط لازم برای افزایش اعتماد به نفس و کسب اطلاعات لازم را فراهم کنید تا قدرت تصمیم گیری تحصیلی شخصی پیدا کند.

 

18-  مهم ترین مسئله در سلامت روان و موفقیت این است که فرزند شما در طول سال تحصیلی احساس موفقیت و پیشرفت داشته باشد و در میان هم کلاسی های خود بتواند ابراز وجود نماید . بنابراین والدین آینده نگر و واقع نگری چون شما ، اصل را بر سلامت روان و شادابی و احساس موفقیت فرزند خودمی گذارند .

 

19- در مورد شغل مناسب و دلخواه ، لازم است درباره فضا و محیط آن شغل ، میزان درآمد و اهمیت اجتماعی آن و همچنین نوع فعالیت های مربوط به آن شغل ، اطلاعات دقیق و واقعی داشته باشد .

20- نکته مهم در انتخاب رشته درسی دبیرستان و دانشگاه ، علاقه و میزان پیشرفت درسی وانگیزه خود جوش او به درس‌های اصلی آن رشته تحصیلی است ، یعنی فرزند شما از خواندن و مطالعه آن‌ها شخصا لذت ببرد و احساس تسلط بر آن درس را در خود احساس کند .

 

21- بسیاراتفاق افتاده است که دانش آموزان فعال و با استعداد به خاطر اینکه رشته تحصیلی مناسبی را در دبیرستان و دانشگاه انتخاب نکرده بودند ، با اینکه این دوره ها را با موفقیت گذرانده بودند، در بزرگسالی ناچار شدند يا به اجبار و نارضایتی این شغل را داشته باشند و یا آنرا رها کرده و به دنبال شغل دلخواه خود بروند .

22- نقش بسیار مهم والدین خوب و مهربانی مثل شما ، ایجاد فضایی برای تصمیم گیری تحصیلی شخصی فرزندتان است . با دادن اطلاعات فراوان و واقعی و همچنین ایجاد روحیه عالی و اعتماد به نفس قوی در او ، این توانایی را در اوپدید می آورید که خودش تصمیم بگیرد هر چند که کار آسانی نخواهد بود .

23- والدین می توانند نظر شخصی خود را با دلایل روشن و واقعی به صورت یک پیشنهاد مطرح نمایند ودر پذیرش این نظر ازطرف فرزند اصرار نورزند ، چون در ادامه مسیر دشواری های زیادی پدید خواهد آمد.

 

24-  اگر فرزند شما مثلا به رشته علوم انسانی و یا تجربی علاقمند شده است ، دلایل این علاقمندی را کاملا بررسی کنید و  با یک مشاور متخصص  مشورت  نمایید ، فرزند  شما  می‌تواند

« پس از مشاوره های لازم » تا سال سوم در رشته ریاضی « در صورت علاقه و احساس موفقیت»  تحصیل کند و دوره  پیش دانشگاهی  را در رشته مورد نظر به پایان برساند .

 

25- نکته بسیار مهم دیگر این است که برای موفقیت در تحصیل و آشکار شدن استعداد واقعی فرزندتان ، داشتن دید مثبت و علاقه ی درونی نسبت به مدرسه ای که در آن درس می خواند ، ضروری و لازم است ، زیرا یک دید منفی ذهن را به درگیری های بیهوده می کشاند و انرژی روانی را هدر می دهد و دید مثبت انرژی زاست و توانایی مقاومت در مشکلات را افزایش می دهد و تولید انگیزه می کند .

« هر مجموعه ای به نظر فرزند شما ممکن است دارای نقاط مثبت و منفی گوناگونی  باشد و این کاملا طبیعی است که فرزند نوجوان شما  از برخی از وقایع و پدیده ها رضایت نداشته باشد ، اما دید کلی او نسبت به این مجموعه خاص باید مثبت بشود تا بتواند موفق تر عمل کند .

 

4 . 1 . توصيه هايي به والدين جهت مداخله صحيح در تصمیم گیری تحصیلی

–   والدين در زمينه افزايش آگاهي هاي فرزندان و كشف استعدادها و علايق آنان و در اختيار گذاشتن تجارب مفيد و سودمند، بايد راهنماي فرزندان خود باشند، ولي هرگز نبايد در مورد انتخاب رشته تحصيلي يا شغل به جاي آنان تصميم بگيرند.

–  براي راهنمايي صحيح فرزندان، والدين بايد اطلاعات صحيح و جامعي در مورد توانايي ها و محدوديت هاي فرزندان، علايق و روحيات آنان، ويژگي ها و شرايط رشته هاي تحصيلي و مشاغل و نياز آينده بازار كار، كسب نمايند.

–  ترغيب و جهت دادن فرزندان به دنبال كردن اهدافي كه بالاتر از توانايي واستعداد آنهاست، فرزندان را از مسيري كه مي توانند در آن موفق باشند، منحرف مي كند و در مسيري قرار مي دهد كه به علت عدم موفقيت، سرخورده شده و موجب كاهـش اعتـماد به نفس آن ها مي شود.

–  پدر و مادر ها نبايد آرزوها و اهداف برآورده نشده خود را به فرزندان تحميل نمايند، چه بسا كه استعداد و علايق فرزندان با والدين متفاوت باشد.

–  تحميل كردن رشته تحصيلي يا شغل به عنوان سنت و رسم خانوادگي به فرزندان، ظلم بزرگي است، چون ممكن است در آن زمينه استعداد و علاقه كافي نداشته باشند.

–  در راهنمايي فرزندان براي انتخاب رشته تحصيلي يا شغل، نبايد تنها به يك ملاك توجه داشت، بلكه توجه به كليه معيارها، از قبيل: علايق و رغبت ها، استعدادها و محدوديت ها، ويژگي هاي روحي و شخصيتي آنها و امكانات و شرايط خانوادگي و بازار كار ضروري است.

در اين شرايط، با توجه به اين كه والدين در تصميم گيري هاي مهم زندگي فرزندان و موفقيت آنان نقش بسزايي دارند، لازم به نظر مي رسد كه والدين اطلاعات كافي از ويژگي ها و استعدادهاي فرزندان خود و ويزگي ها و شرايط رشته هاي تحصيلي و مشاغل كسب نمايند و بدون تحميل نظرات خود به فرزندان و تصميم گيري به جاي آنان، راهنماي دلسوزي براي انتخاب رشته تحصيلي فرزندان خود باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید