هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی و آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط، با مبانی، اهمیت، اصول ، فرآیند و راهکارهای عملی مدیریت کردن زمان است.

666666666666666

12 اسفند 1396

8888

محمدرضا 564654

12 اسفند 1396

5555555555555555555

   نظر خود را ارسال کنید

 * 
 * 
 * 
تصویر امنیتی :  *  captcha