مواجهه با اضطراب سابقه اي به قدمت تاريخ حيات انسان دارد و اضطراب شديد مي تواند آثار و عوارض جدي را به دنبال داشته باشد. برخی از رویدادهای زندگی ما را متقاعد می کنند که واقعا در وضعیت خطرناکی هستیم، در این شرایط اضطراب واکنش طبیعی است. کار اضطراب بسیج کردن نیروهای دفاعی بدن است و به ما هشدار می دهد که گوش به زنگ باشیم و خود را از خطر حفظ کنیم. زمانیکه ارزیابی اولیه واقع بینانه و حاکی از خطر قریب اولوقوع باشد، باید به دنبال پاسخ مقابله ای مناسب بود. بنابراین نگرانی فرد در این موقعیت نه تنها اشکالی ندارد، بلکه در فرآیند مقابله نیروزا نیز می باشد. اضطراب زمانی مشکل زا است که فرد بدون دلیل احساس ناراحتی و تنش کند که در این حالت بدن و ذهن وی برای رفع تهدید خیالی برانگیخته می شود.

در محیط های آموزشی اضطراب از جمله متغیرهای است که سلامت روان یادگیرندگان را تهدید می کند و بر کارآمدی، شکوفایی استعداد، شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی آنان اثر سوء دارد، چون اضطراب ایجاد شده در محیط های آموزشی اغلب منشاء واقعی ندارند، بنابراین در این موقعیت ها حالتی فراگیر، نامطلوب و مبهم ایجاد می شود که توام با برانگیختگی دستگاه عصبی خودکار بوده و عملکرد افراد را مختل می کند. بنابراین مطالعه اضطراب، ریشه آن و راهبردهای مقابله با آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا مرکز مشاوره فرهیختگان جوان متناسب با رسالت خود در جهت رشد و شکوفایی علمی کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نماید، دوره آموزشی غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی یکی از این دوره هاست.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید