رویداد

تخفیف 10%  تا 25%تعدادی از کتاب های انتشارات فرهیختگان جوان تا پایان بهمن 97
راهبرد های طرح ریزی شغلی تمرین های عملی مشاوره شغلی-تحصیلی نظریه های کاربردی مشاوره شغلی و تحصیلی مهارت و فنون مشاوره شغلی و تحصیلی آزمون هدایت و سنجش شغلی آسیب های شغلی و راهکارها صلاحیت های اخلاقی، قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره در کشور
این دوره شامل: آسیب شناسی و چک آپ تحصیلی آسیب شناسی مشکلات مربوط به انتخاب رشته و تصمیم گریری تحصیلی دانش آموزان هدایت تحصیلی جهت انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم و کنکور سراسری به همراه تحلیل مراجع زمان: پنجشنبه و جمعه 25 و 26 بهمن ماه 1397
کارگاه آموزشی مهارت های مشاوره انتخاب رشته فرآیند کلی جلسه مشاوره انتخاب رشته و ضرورت آن اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره شغلی - تحصیلی تجزیه و تحلیل کارنامه داوطلب و مشاوره انتخاب رشته توانایی تشریح دوره های تحصیلی، رشته ها و توزیع ظرفیت علایق و توانمندی های دانش آموز برای ادامه تحصیل روش های صحیح انتخاب رشته برای دانشگاه سراسری و آزاد اشتباهات رایج داوطلبان و نحوه صحیح گزینش دانشگاه ها طراحی پرونده برای هر داوطلب و روند تکمیل مرحله به مرحله آنها آموزش نحوه انتخاب رشته کنکور به صورت عملی و کاربردی پنج شنبه و جمعه 6 و 7 دی ماه 1397 از ساعت 9 الی
منطبق بر صلاحیت های حرفه ای NCDA و با اعطای مدرک معتبر صلاحیت مشاوره شغلی-تحصیلی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور نظریه های کاربردی مشاوره شغلی و تحصیلی مهارت ها و فنون مشاوره شغلی تحصیلی راهبرد های طرح ریزی شغلی صلاحیت های اخلاقس، قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره کشور کاربرد فناوری در طرح ریزی شغلی تحصیلی و ….