رویداد

منطبق بر صلاحیت های حرفه ای NCDA و با اعطای مدرک معتبر صلاحیت مشاوره شغلی-تحصیلی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور نظریه های کاربردی مشاوره شغلی و تحصیلی مهارت ها و فنون مشاوره شغلی تحصیلی راهبرد های طرح ریزی شغلی صلاحیت های اخلاقس، قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره کشور کاربرد فناوری در طرح ریزی شغلی تحصیلی و ….
🌕🌕همراه با ارائه مدرک معتبر صلاحیت مشاور شغلی_تحصیلی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور🌕🌕 ✅ در شهر کرج✅ منطبق برصلاحیتهای حرفه ایNCDA سرفصل های آموزشی: 1- نظریه های کاربردی مشاوره شغلی و تحصیلی 2- مهارت ها و فنون مشاوره شغلی و تحصیلی 3-راهبردهای طرح زیری شغلی(با تأکید بر روند اشتغال،بازارکارومراحل اجتماعی) 4-صلاحیت های اخلاقی،قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره درکشور 5-کاربرد فناوری درطرح ریزی شغلی و تحصیلی 6-آسیب های شغلی و راهکارها:بی تصمیمی شغلی 7-آزمون های هدایت و سنجش تناسب شغلی 8-تمرین عملی مشاوره شغلی و تحصیلی 🕐زمان : روزهای  ۱۷و ۱۸و۲۴و۲۵ آبان ماه اطلاعات بیشتر و ثبت نام  09354684499 09197926720
برای دومین بار در اصفهان دوره توانمند سازی مشاوره در حیطه شغلی تحصیلی دوره جامع آموزشی 32 ساعته برای مشاوران، روانشناسان و افراد علاقه مند جهت شروع فعالیت در حیطه شغلی تحصیلی تاریخ برگزاری 7، 8، 15، 16 آذر ماه 1397 با تدریس اساتید برتر از تهران و دانشگاه اصفهان 031-3268423 0913-8334094 0913-3688120
در راستای توانمند سازی مشاورین در حیطه شغلی و تحصیلی 1 و 2 و 3 و 4 آبان ماه 1397 منطبق بر صلاحیت های حرفه ای NCDA و با اعطای مدرک معتبر صلاحیت مشاور شغلی – تحصیلی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور