برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید

انتخاب رشته آخرین قدم در فرآیند ورود دانش آموزان به دانشگاه است و چون نتیجه تماماینفرآیند به انتخاب رشته بستگی دارد، مهمترین قدم هم محسوب می شود. در نتیجه از کارشناسان مشاوره تحصیلی، انتظار میرود تاراهنمایی های لازم برای انتخاب رشته را برای دانش آموزان ارایه دهند. مرکز مشاوره هدایت فرهیختگان جوان با مطالعه تطبیقی دوره های مختلف انتخاب رشته و همچنین نیازسنجی آموزشی مشاوران، دروه ای تحت عنوان مشاوره انتخاب رشته ویژه مشاوران طراحی کارده است. این دوره به منظور توانمندسازی مشاوران در زمینه انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد طراحی شده است.
به علت نقص های زیاد در فرآیندهای مشاوره ای و سلیقه ای شدن روشهای مشاوره به ویژه درحیطه شغلی-تحصیلی، مرکز مشاوره فرهیختگان جوان طی تفاهم­نامه­ای با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دوره­های توانمند سازی مشاوران کشور را در حوزه هدایت شغلی و تحصیلی بر عهده گرفته است.
تحول جوامع سنتي به صنعتي و اطلاعاتی، مشكلات فراواني را در تصميم‌گيري شغلي و حرفه‌اي به وجود آورده است. در عصر جدید به علت تنوع و تعدد حرفه ها و مشاغل و نيز پيچيده بودن روابط بين افراد، طرح‌ريزي شغلي- حرفه‌اي و انتخاب شغل با چالش هایی همراه است. در این جوامع افرادي كه حائز تخصص نباشند یا جهت انتخاب شغل مسیر درستی را طی نکرده باشند بيكار مي‌مانند...
هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی و آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط، با مبانی، اهمیت، اصول ، فرآیند و راهکارهای عملی مدیریت کردن زمان است.