برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید

تحول جوامع سنتي به صنعتي و اطلاعاتی، مشكلات فراواني را در تصميم‌گيري شغلي و حرفه‌اي به وجود آورده است. در عصر جدید به علت تنوع و تعدد حرفه ها و مشاغل و نيز پيچيده بودن روابط بين افراد، طرح‌ريزي شغلي- حرفه‌اي و انتخاب شغل با چالش هایی همراه است. در این جوامع افرادي كه حائز تخصص نباشند یا جهت انتخاب شغل مسیر درستی را طی نکرده باشند بيكار مي‌مانند...
از آنجایی که انتخاب رشته بر تمامی ابعاد مادی و معنوی زندگی افراد تاثیر می‌گذارد، بنابراین لازم است که این انتخاب با دقت کامل  به دور از احساس صورت گیرد؛ چرا که انتخاب نابجا می‌تواند بر آینده تحصیلی و حرفه‌ای فرد اثر گذار باشد.  با این حال تعدد رشته محل ها، دانشگاه ها و محدودیت زمانی برای انتخاب رشته، تصمیم گیری در خصوص رشته مناسب را با اشکال مواجه می سازد. به طوری که بسیاری از دانش آموزان، دچار سردرگمی شده و نیازمند راهنمایی افراد خبره هستند.