دوره هدایت شغلی و تحصیلی فشرده  با هدف توانمندسازی مشاورین در زمینه هدایت شغلی و تحصیلی برگزار می گردد. تحول جوامع سنتي به صنعتي و اطلاعاتی، مشكلات فراواني را در تصميم‌گيري شغلي و حرفه‌اي به وجود آورده است. در عصر جدید ب طرح‌ريزي شغلي حرفه‌اي و انتخاب شغل با چالش هایی همراه است. این موضوع به دلیل تنوع و تعدد حرفه ها و…
آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط از نحوه مدیریت زمان، جزو اهداف اصلی دوره های طراحی شده، می باشد. یادگیرندگان بعد از طی کردن کارگاه مدیریت زمان می توانند: اهداف آموزشی : مبانی مدیریت زمان را توضیح دهند. اهمیت و ضرورت مدیریت زمان در محیط های آموزشی را تشریح کنند. برای…