اطلاعات رشته های دانشگاه در قالب کتابهای دانشنامه رشته ها و کتب آنچه
در زمینه معرفی رشته های تحصیلی دانشگاهی دایر در کشور موسسه هدایت فرهیختگان جوان اقدام به تهیه 83 عنوان دانشنامه رشته های تحصیلی نموده است که با توجه به در دسترس بودن دانشنامه های اکثر رشته های علوم انسانی از قبیل مدیریت،حقوق،روانشناسی و … دانشگاه   امکان استفاده از دانشنامه های مذکور در تجهیز کتابخانه های تخصصی دانشکده های مربوطه را خواهد داشت.

ضمناً به منظور سهولت استفاده خلاصه ای کاربردی از دانشنامه های رشته های پر مخاطب تحت عنوان «آنچه پیش از ورود به دانشگاه باید بدانیم» در 18 جلد تهیه و چاپ شده است که می تواند به منظور آشنایی بیشتر با رشته های تحصیلی مورد استفاده دانشجویان این رشته ها قرار بگیرد.

همچنین امکان تدوین دایره المعارفی تحت عنوان رشته های تحصیلی دانشگاه     از طریق تلفیق دانشنامه های مذکور نیز به سفارش دانشگاه و توسط موسسه هدایت فرهیختگان جوان میسر خواهد بود.

همچنین فهرست تفصیلی تمامی کتب در سایت انتشارات به نشانی www.pub.hfj.ir  موجود می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید