امروزه در راستای تعمیق آموزش از ابزار ها و روش های مختلف کمک آموزشی استفاده می شود که از آن جمله می توان به برگزاری بازدید ها و اردوهای آموزشی،طراحی بازی های آموزشی ،فعالیت های کارگاهی و ازمایشگاهی و … اشاره کرد.

قدر مسلم اینک هر یک از دانش آموزان با توجه به ویژگی های روانشناختی به یک یا چند ابزار از بین ابزارهای مذکور بهتر پاسخ می دهند که لازم است اولیای مدرسه و منزل این مهم را در به کارگیری ابزار های کمک آموزشی مد نظر داشته باشند.

یکی از خروجی های آزمون هشت تولید و اختصاص پنل الکترونیک سامانه هشت به مدرسه،مشاور،دانش آموز خواهد بود. که در آن توصیه هایی در خصوص برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی بر اساس تفاوت های فردی دانش آموزان به هر یک از آنان ارائه شده است.

امکانات گنجانده شده در هریک از پنل های مذکور بدین شرح خواهد بود :

  پنل اختصاصی  مدرسه

  • امکان تعریف و بار گزاری اطلاعات دانش آموزان به صورت فردی و تجمعی در سامانه
  • امکان تعریف مشاوران در سامانه و اختصاص پنل مشاور به افراد تعریف شده
  • امکان تعریف دوره های آزمونی و تخصیص دانش آموزان به هر یک از این دوره ها

امکان برگزاری آزمون به صورت آنلاین و از طریق ساخت پنل کاربری فردی برای هر یک از دانش آموزان تعریف شده

امکان مشاهده نتایج آزمون هر یک از دانش آموزان

امکان مشاهده نتایج کلی هر دوره آزمونی به صورت آماری(به عنوان مثال میانگین نمرات توانایی درک مطلب دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیک پایه یازدهم) و در نتیجه احصاء توانایی های نیازمند تقویت و لیست دانش آموزان نیازمند تقویت در هریک از مولفه های توانایی

امکان مشاهده و جستجوی دانش آموزان متناسب و نامتناسب  با رشته تحصیلی فعلی

و برخی امکانات دیگر

پنل کاربری فردی

به هر یک از دانش آموزان شرکت کننده در آزمون ها پنل کاربری تحت وب اختصاص داده خواهد شد که امکانات ذیل را در برخواهد داشت :

آزمون آنلاین (در قالب آزمون های فرم کوتاه و بلند)

راهنامه الکترونیک دانش آموز در قالب PDF

درخواست مشاوره حضوری

درخواست آزمون مجدد

پنل مشاورین مدرسه

به هر یک از مشاورین تعریف شده از سوی مدرسه پنلی اختصاص خواهد یافت که از طریق آن به امکانات ذیل دسترسی خواهند داشت :

امکان تعیین وقت مشاوره بنا به درخواست دانش آموزان

مشاهده نتایج آزمونهای دانش آموزان

مشاهده توصیه نامه مشاور برای هر یک از دانش آموزان

مشاهده ملاک اعتبار آزمون های دانش آموزان

مشاهده نتایج آزمون مشکلات تصمیم گیری دانش آموزان

ارجاع مراجع به منظور آزمون مجدد

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید