اعلام توانایی های نیازمند تقویت دردانشجویان رشته های مختلف به صورت فردی و آماری و با توجه به نتایج آزمون توانایی و مشاغل پیشنهادی به آنان و همچنین ارائه سر فصل های لازم جهت تقویت هر یک از توانایی های چهارده گانه مورد سنجش در سامانه هشت که می تواند مبنای تشکیل دوره های تقویت توانایی در دانشکده های مختلف دانشگاه و با استفاده از اساتید قرار بگیرد به عنوان مثال جهت تقویت توانایی درک مطلب کارگاه های تند خوانی، خلاصه نویسی، روش مطالعه و فن ترجمه از جمله سرفصل های مورد نیاز و قابل اجرا خواهند بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید