اعلام توانایی های نیازمند تقویت دردانشجویان رشته های مختلف به صورت فردی و آماری و با توجه به نتایج آزمون توانایی و مشاغل پیشنهادی به آنان و همچنین ارائه سر فصل های لازم جهت تقویت هر یک از توانایی های چهارده گانه مورد سنجش در سامانه هشت که می تواند مبنای تشکیل دوره های تقویت توانایی در دانشکده های مختلف دانشگاه و با استفاده از اساتید قرار بگیرد به عنوان مثال جهت تقویت توانایی درک مطلب کارگاه های تند خوانی، خلاصه نویسی، روش مطالعه و فن ترجمه از جمله سرفصل های مورد نیاز و قابل اجرا خواهند بود.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان