کشف استعدادهای برتر در مدارس

موسسه هدایت فرهیختگان جوان می تواند در تعامل با مدراس اقدام به برگزاری آزمون های شناسایی استعدادهای برتر نماید.

آزمون های شناسایی و کشف استعدادهای برتر در مدارس شامل موارد ذیل می باشد:

  • آزمون شخصیت متناسب با رده سنی راهنمایی و دبیرستان
  • آزمون سنجش توانایی های ذهنی برای رده های سنی راهنمایی و دبیرستان
  •  آزمون ارزیابی انگیزشی متناسب با رده های سنی راهنمایی و دبیرستان

کشف استعدادهای برتر در دانشگاه ها

دانشگاه های و موسسات آموزش عالی که متقاضی شناسایی استعداد های برتر از میان دانشجویان خود هستند می توانند در قالب قراردادهای بلند مدت یا مقطعی، سفارش اجرای آزمون های کشف استعدادهای برتر خود را با موسسه هدایت فرهیختگان جوان در میان گذاشته و در اسرع وقت خدمات اجرای آزمونهای کشف استعدادهای برتر را دریافت نمایند.

آزمون های شناسایی و کشف استعدادهای برتر در دانشگاه ها و موسسات عالی  شامل موارد ذیل می باشد:

  • آزمون شخصیت
  • آزمون سنجش توانایی های ذهنی
  • آزمون انگیزش

علاوه بر این موسسه فرهیختگان جوان قادر است مشاوران دانشگاه ها را در این زمینه توانمند نموده به نحوی که مشاوران دانشگاه بتواند به صورت مستقل آزمون های استعداد سنجی و شناسایی استعداد های برتر را  اجرا و تفسیر نمایند. بر این اساس موسسه می تواند دوره های ویژه آموزش مشاوران سنجش استعداد تحصیلی را برای مشاوران دانشگاه های مختلف برگزار نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 89- 61978088 -021تماس بگیرید.

اجرای آزمون های استعداد یابی در مراکز مشاوره

موسسه فرهیختگان جوان علاوه بر تعامل با موسسات آموزش عالی و مدارس با مراکز مشاوره و همکاران مشاوری که دوره های اجرای آزمون های استعدادیابی را گذرانده باشند با عقد قرارداد همکاری در اجرا و و ارائه نتایج و تفسیر پروفایل های استعدادیابی مشاوران همکار خود را پشتیبانی می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید