در تمامی روش های نوین هدایت شغلی و تحصیلی انتخاب شغل و سنجش تناسب آن مبنای اصلی انتخاب رشته تحصیلی است.

دانشجویانی که در رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه های مختلف کشور مشغول به تحصیل هستند به خوبی آگاهند که پس از فراغت از تحصیل تنها یک شغل مشخص در انتظار آنها نیست و رشته تحصیلی آنان می تواند به مشاغل مختلفی منجر و منتج شود.

به عنوان مثال دانشجویی که در رشته مهندسی مکانیک در حال تحصیل است میتواند پس از فراغت از تحصیل در زمینه های کاری ای همچون کارشناس طراحی موتورهای خودرو در کارخانه های خودرو سازی،کارشناس کنترل کیفیت در کارخانه های مختلف صنعتی،مدرس دروس مختلف رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه ها ، دبیر فیزیک در دبیرستان ها و … مشغول به کار گردد و این در حالی است که گرچه زمینه علمی تمامی این فیلدهای کاری منشعب از رشته مهندسی مکانیک هستند لکن هر یک از زمینه های کاری تیپ رغبتی مناسب خود را می طلبند که به ترتیب جستجوگری،واقع گرایی،جستجوگری و اجتماعی خواهد بود

با این تفصیل دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی می توانند با کمک سامانه هشت و براساس نتایج حاصل از آن شغل متناسب با ویزگی های روانشناختی خود را از دایره مشاغل تعریف شده برای رشته تحصیلی ای که در آن مشغول به تحصیل هستند استخراج نمایند.

نتایج آزمون های هریک از از دانشجویان شرکت کننده در غالب راهنامه 24 صفحه ای تمام رنگی به صورت فایل PDF  در یک پنل اختصاصی تحت وب  ارائه خواهد شد که شامل :

پروفایل رغبت:

 

پروفایل توانایی:

 

پروفایل ارزش های کاری:

 

جدول مشاغل پیشنهادی:

سامانه هشت با بهره گیری از بانک مشاغل تدوین شده که مشتمل بر 1200 عنوان شغلی دایر در کشور را در بر می باشد و با برقراری تناسب بین نتایج آزمون های فرد (ویژگی های روانشناختی) و نتایج حاصل ار تجزیه و تحلیل مشاغل مناسب ترین جایگاه های شغلی را که هر فرد می تواند در آنها موفق بوده و از رضایت شغلی بالاتری برخوردار باشد به وی پیشنهاد می دهد. بدیهی است در صورتی که به طور مثال در دانشگاه طرف قرار داد صرفا رشته های علوم انسانی و یا ریاضی و فنی ارائه میشوند با صلاحدید مسئولین دانشگاه امکان محدود نمودن مشاغل پیشنهادی به دایره مشاغل منشعب از این رشته ها وجود خواهد داشت.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید