هر فردی برای آمادگی، بازدهی و موفقیت بیشتر در شغل و حرفه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، نیازمند یکسری مهارت‌های خاص آن شغل است؛ به عبارت دیگر و به صورت کلی داشتن مهارت مختص هر حرفه برای موفقیت در آن حرفه الزامی است. با توجه به این که سامانه هشت، مشاغل دارای بیشترین تناسب با رشته تحصیلی فعلی و خصوصیات شخصیتی و روان‌شناختی هر دانشجو را نشان می‌دهد، معرفی و آموزش مجموعه مهارت‌های مختص این مشاغل نیز ضروری به نظر می‌رسد. در نتیجه پیشنهاد می‌گردد برای آماده‌سازی دانشجویان در جهت موفقیت هرچه بیشتر در شغل و حرفه آینده آن‌ها، دوره‌های تخصصی مهارت‌افزایی دانشجویان برگزار گردد.

به عنوان مثال در رشته حقوق و برای موفقیت در شغل وکالت مهارت‌هایی نظیر مهارت گوش دادن فعال، مهارت صحبت کردن و انتقال مؤثر اطلاعات، مهارت تفکر انتقادی، مهارت حل مسئله و… مورد نیاز است.

نمونه جدول معرفی مشاغل و پیشنهاد دوره های تقویت توانایی و مهارت افزایی

دسته شغلی نمونه شغلی میزان تناسب با الگوی رغبت توانایی های متناظر ارزش های کاری متناظر سر فصل های مهارت افزایی
عنوان وضعیت داوطلب سرفصل های تقویت توانایی عنوان وضعیت داوطلب
وکیل وکیل دعاوی 93% سازماندهی نیازمند تقویت اساسی روش های مقابله با اهمال کاری جایگاه اجتماعی تناسب در حد متوسط مهارت گوش دادن فعال
مدیریت زمان
مهارت های ارتباطی
اعتماد به نفس
رفتار اجتماعی در سطح مطلوب ——— نوع دوستی کاملا متناسب مهارت صحبت کردن و انتقال مؤثر اطلاعات
کمک به دیگران در سطح مطلوب ——— استقلال عدم تناسب مهارت تفکر انتقادی
توانایی علمی در سطح مطلوب ——— درآمد کاملا متناسب مهارت حل مسئله

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید