تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان

در جوامعی که والدین در تعلیم و تربیت کودکان خود مشارکت می‏کنند،موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان معمولا بیش‏تر از جوامعی‏ است که والدین در فعالیت‏های مدرسه مشارکت نمی‏کنند. هندرسون اظهار داشته است:«امروزه شواهد موجود فراتر از آن است‏ که جایی برای بحث و منازعه وجود داشته باشد.هنگامی که مدرسه‏ها و خانواده‏ها در حمایت از یادگیری،همکاری می‏کنند، کودکان نه تنها در مدرسه،بلکه در طول زندگی موفق خواهند شد.

پژوهش هندرسون نشان می‏دهد که در صورت مشارکت والدین،موارد زیر در مورد دانش‏آموزان مشهود است:

@نمرات و معدل بالاتر

@حضور منظم در کلاس درس و انجام بهتر تکالیف مدرسه

@نگرش و رفتار مثبت‏تر

@حضور کم‏تر در کلاس‏های تقویتی

@درصد بالای فراغت از تحصیل

@ثبت‏نام بیش‏تر در مقاطع تحصیلی بالاتر از آموزش متوسطه(آموزش عالی)

@حضور اثربخش در عرصه کار و فعالیت

@مسؤولیت‏پذیری مدنی بیش‏تر به عنوان یک شهروند

با توجه به اهمیت مشارکت والدین در موفقیت دانش‏آموزان،الزامی است که مدرسه‏ها روش‏هایی را برای آغاز و ادامه مشارکت‏ والدین در تعلیم و تربیت کودکان جست‏وجو کنند.با وجود این،مفهوم مشارکت والدین و مؤثرترین نوع مشارکت همیشه کاملا روشن نیست.

استاینبرگ و همکاران او3،تعداد 12 هزار دانش‏آموز را در مدت سه سال مورد مطالعه قرار دادند ومشخص کردند که مؤثرترین‏ نوع مشارکت والدین در موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان دبیرستانی،مشارکتی نیست که آنان اغلب انجام می‏دهند؛نظیر،کنترل‏ تکالیف شب و تشویق کودکان به سخت‏کوشی.استاینبرگ و همکاران او گزارش دادند که این‏گونه رفتارها به عملکرد دانش‏آموزان در مدرسه لطمه‏ای وارد نمی‏کند،اما،جای شگفتی است که به تنهایی،تأثیر مثبت اندکی روی عملکرد دانش‏آموزان،به ویژه در مقطع‏ تحصیلی دبیرستان دارد.آنان مشخص کردند که رمز ایجاد دگرگونی،مشارکت در برنامه‏هایی است که مستلزم حضور فیزیکی والدین‏ در مدرسه،نظیر شرکت در برنامه‏های مدرسه،فعالیت‏های فوق برنامه،همایش‏های معلمان و اجرای برنامه‏های شبانه در مدرسه‏ است.استاینبرگ و همکاران او پی بردند،هنگامی که والدین ساعاتی از وقت خود را صرف می‏کنند تا در فعالیت‏های مدرسه شرکت‏ کنند،این اقدام آنان پیام مهمی در مورد اهمیت مدرسه برای والدین و از طریق تعمیم،برای کودکان آنان دربر دارد.

استاینبرگ و بیکر4 به این نتیجه دست یافتند که حضور والدین در همایش‏ها،شرکت آنان در انجمن‏های اولیا و مربیان مدرسه و کمک آنان در انتخاب واحدهای درسی فرزندانشان،تأثیر مثبتی در پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دارد.هیدالاگو و همکاران او5نه‏ گزارش مطالعاتی را خلاصه کردند و نشان دادند که مشارکت عملی خانواده‏ها در تعلیم و تربیت کودکان،نقش مهم‏تری در موفقیت‏ دانش‏آموزان در مدرسه دارد و به طور کلی نقش این‏گونه مشارکت‏ها بیش‏تر از تأثیر ساختار خانواده،وضع اقتصادی یا ویژگی‏هایی‏ چون نژاد،تحصیلات والدین،تعداد اعضای خانوار و سن کودک است.هیدالاگو و همکاران او شش گزارش مطالعاتی دیگر را نیز خلاصه کردند و نشان دادند که مدرسه باید رهبری تدوین و اجرای شیوه‏هایی را بر عهده بگیرند که می‏توانند والدین را به آغاز و ادامهء مشارکت در تعلیم و تربیت کودکان،قادر سازند.آنان همچنین نتیجه‏گیری کردند،هنگامی که مدرسه‏ها برنامه‏های مشارکتی خود را تدوین و اجرا می‏کنند،خانواده‏ها از مسؤولان مدرسه‏ها تقدیر می‏کنند،خانواده‏های بیش‏تری به مشارکت روی می‏آورند و پیشرفت‏ تحصیلی،طرز نگرش و رفتار تعداد زیادتری از دانش‏آموزان ارتقا می‏یابد.

برای کسب اطلاعات بيشتر درباره مشارکت والدين در آموزش فرزندان با مشاوران فرهيختگان جوان تماس حاصل نماييد.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان