تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان

مدرک دکترای تخصصی:  درجه ستوان دوم

مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس): درجه ستوان سوم

مدرک کارشناسی (لیسانس):  درجه گروهبان یکم (در برخی سازمانها استوار یکم یا استوار دوم(

مدرک کاردانی (فوق دیپلم):  درجه گروهبان دوم و سوم (در برخی سازمانها سرجوخه(

مدرک دوره متوسطه (دیپلم):  درجه سرجوخه (در برخی سازمانها سرباز یکم(

مدرک سیکل یا زیر دیپلم:  درجه سرباز دوم ، سوم یا صفر

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان