تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان

سربازی 24 ماه می‌شود؟

سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص مدت خدمت سربازی اظهار کرد: 24 ماهه شدن خدمت سربازی صحت ندارد.

سردار کمالی تصریح کرد: فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش مدت خدمت سربازی نداریم.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان