تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان

رشته هوشبری یکی از شاخه های پیراپزشکی میباشد و هدف از این رشته آن است که افراد فارغ التحصیل بتوانند در کنار متخصصان بیهوشی در اتاق عمل به عنوان دستیار انجام وظیفه نمایند.

دانشجویان در طول دوره تحصیل در رشته هوشبری با تجهیزات و وسایل مورد استفاده در مراقبت از بیمار بیهوش در اعمال جراحی عمومی، تخصصی و همچنین بخش های مراقبت های ویژه و اورژانس ها آشنا می شوند و نحوه مراقبت از بیماران در مراحل مختلف بیهوشی را به صورت نظری و عملی آموزش می بینند.

رشته هوشبری در مقطع کارشناسی شامل 130 واحد درسی می باشد که 22 واحد آن مربوط به دروس عمومی،92 واحددروس پایه ، اختصاصی و کارآموزی و 16 واحد هم مربوط به کار آموزی در عرصه 16 واحد می باشد.ضمن اینکه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی می توانند در مقطع کارشناسی ارشد در رشته هایی از جمله آناتومی ،فیزیولوژی ، پرستاری و دیگر زیرشاخه های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

ادامه تحصیل در این رشته تا دوره ی دکتری بیهوشی امکان پذیر نیست.

افرادی که از این رشته فارغ التحصیل میشوند توانایی شناسایی دستگاه هایی نظیر اندازه گیری گاز های موجود در خون افراد و همچنین تنظیم آنها را دارند. همچنین کاربرد دستگاه های بیهوشی و نحوه استفاده از آن و نیز استریل کردن این دستگاه ها را نیز به خوبی میدانند.

بیهوش کردن افراد البته زیر نظر متخصص بیهوشی ، همچنین بیدار کردن افراد پس از عمل و بی حسی های ناحیه ای و نیز احیای قلبی و ریوی از توانایی های متخصصین رشته ی هوشبری است.

در واقع رشته ی هوشبری یک تیم درمانی را تکمیل میکند و عملیات بهبود بیمار در اتاق عمل را تسریع میکند.

بازار کار و فرصت های شغلی رشته هوشبری:

“مراکز درمانی” محل کار فارغ التحصیلان رشته هوشبری در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد و با توجه به اینکه اکثر مراکز درمانی برای تکمیل کادر درمانی خود به کارشناس هوشبری نیاز دارند بنابراین فارغ اتحصیلان این رشته می توانند به راحتی جذب بازار کار شوند و در مراکز درمانی و بیمارستان ها مشغول به کار شوند.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان