٢4 ساعت (٣ روز)

(28و29مهر و 5 آبان ماه)

آموزش کامل مشاوره تحصیلی با تدریس دکتر الله کرمی

ریز سرفصل های مشاوره تحصیلی (24 ساعت) با تدریس دکتر الله کرمی

 • -نقش والدین در زمینه تحصیلی
 • -مهارت تقویت حافظه دانش آموز
 • -مقدمات وروش مطالعه دروس مختلف
 • -اصول برنامه ریزی تحصیلی
 • -مدیریت زمان
 • -مشکلات عمده درتکلیف مدرسه
 • -مهارت های لازم برای آزمون های تستی وتشریحی
 • -تحلیل آزمون های تستی و تشریحی
 • –  تکنیک های ایجادانگیزه، هدف گزینی و تاب آوری تحصیلی
 • – نقش فراشناخت درموفقیت تحصیلی
 • -مقابله با افت تحصیلی
 • – آمادگی جسمی وروانی در مطالعه
 • – مهارت های زندگی برای دانش آموزان

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید