در راستای توانمند سازی مشاورین در حیطه شغلی و تحصیلی

1 و 2 و 3 و 4 آبان ماه 1397

منطبق بر صلاحیت های حرفه ای NCDA و با اعطای مدرک معتبر صلاحیت مشاور شغلی – تحصیلی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

  • نظریه های کاربردی مشاوره شغلی و تحصیلی
  • مهارت ها و فنون مشاوره شغلی تحصیلی
  • راهبرد های طرح ریزی شغلی
  • صلاحیت های اخلاقس، قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره کشور
  • کاربرد فناوری در طرح ریزی شغلی تحصیلی
  • و ….

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید