• راهبرد های طرح ریزی شغلی
  • تمرین های عملی مشاوره شغلی-تحصیلی
  • نظریه های کاربردی مشاوره شغلی و تحصیلی
  • مهارت و فنون مشاوره شغلی و تحصیلی
  • آزمون هدایت و سنجش شغلی
  • آسیب های شغلی و راهکارها
  • صلاحیت های اخلاقی، قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره در کشور

16، 17 ، 23 و 24 اسفند ماه

پنجشنبه و جمعه ها

از ساعت 9 الی 17

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید