آزمون های هدایت شغلی- تحصیلی گامی اثر گذار در هدایت دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی و پس از آن شعلی متناسب با ویژگی های روانشناختی و توانایی آنها است. واقعیت هایی همچون عدم تناسب تخصص فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار،بی علاقگی و تغییر رشته های متعدد در سطوح مختلف دانشگاهی و حتی دبیرستانی،گرایش بیش از حد به برخی از رشته ها و یا عدم اقبال و استقبال از برخی دیگر و پایین بودن میزان رضایت شغلی در تعداد زیادی از شاغلین، جملگی عللی هستند که نقش مهم و کلیدی هدایت تحصیلی و شغلی را در نظام آموزشی کشور تصدیق و تایید می کنند.

هدایت صحیح دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی چه در مقطع دبیرستان و چه پس از آن از اساسی ترین دغدغه های نظام های آموزشی موفق در دنیای امروزی است. سامانه هدایت شغلی-تحصیلی (هشت) سامانه ای  کاملا بومی است. این سامانه پس از مطالعات گسترده در خصوص پیشینه هدایت شغلی-تحصیلی در کشورهای مختلف دنیا و بررسی سامانه های مطرح در این حوزه برای اولین بار در داخل کشور و به دست توانمند متخصصین جوان ایرانی طراحی و اجرا گردیده است.

این سامانه بر سه محور اصلی استوار است :

شناخت فرد :

در گام نخست سامانه هشت برای رسیدن افراد به خود شناسی از ابزارهای آزمونی استفاده می کند.

چهار آزمون در زمینه های علایق،توانایی،ارزش کاری و مشکلات تصمیم گیری برگزار می کند.

سپس تصویری جامع از ویژگی های فردی و روانشناختی مرتبط با شغل به افراد ارائه می دهد.

شناخت مشاغل :

سامانه هشت در زمین شناخت مشاغل بومی گامی بزرگ برداشته است.

این سامانه هم اکنون بانکی بی نظیر از مشاغل موجود در کشور را به همراه تحلیل حدود 1200 شغل در اختیار دارد.

شناخت رشته های تحصیلی :

آخرین حلقه مورد نیاز برای هدایت شغلی-تحصیلی صحیح ، معرفی رشته های تحصیلی است.

در این حوزه نیز بانک جامع و به روزی تهیه شده و هر ساله نیز به روز رسانی می گردد که بالغ بر 3000 رشته تحصیلی دایر در دانشگاه های داخل کشور را شامل می شود.

نحوه تفسیر آزمون با توصیه نامه مشاور و در نهایت ارجاع به دوره

پس از برگزاری آزمون های هدایت شغلی- تحصیلی ، پروفایل های روانشناختی رغبت،توانایی و ارزش کاری  استخراج می شوند.

مشاورین مجرب موسسه اقدام به تفسیر این پروفایل ها و در کل راهنامه مراجع در یک جلسه مشاوره می نمایند.

مشاورین علاوه بر راهنامه ای که در اختیار مخاطب قرار می گیرد به اطلاعات دیگری نظیر ملاک اعتبار آزمون و نتیجه آزمون مشکلات تصمیم گیری نیز دسترسی دارند که در امر راهنمایی و مشاوره به آنان کمک خواهد کرد. خروجی این جلسه آشنایی مراجع با مفاهیم پایه ای نظیر رغبت،توانایی و ارزش کاری در ادبیات مشاوره شغلی و تحصیلی و شناخت وضعیت این فاکتورها در وجود خود اوست. ضمنا وی در این جلسه با الگوریتم سنجش تناسب مشاغل مختف با ویژگی های شخصیتی افراد نیز تا حدی آشنا می شود. مشاور در این جلسه سعی خواهد کرد از بین 60 شغل معرفی شده به مخاطب وی را به انتخاب های محدودتری برساند و دایره انتخاب وی را کوچک تر نماید. ضمنا پس از بررسی وضعیت تصمیم گیری و وضعیت پروفایل توانایی مراجع و در صورت لزوم وی را به دوره های تقویت توانایی ارجاع خواهد داد.

ورود به سامانه آزمون هشت

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید