دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

لیسانس : مشاوره، دانشگاه علامه طباطبايي تهران

فوق لیسانس : مشاوره، دانشگاه علامه طباطبايي تهران

دکترا : مشاوره،دانشیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

دکتر آناهیتا خدابخشی کولایی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، 1381، تهران ، ایران
 • دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، 1386، تهران، ایران

سوابق کاری:

 • استادیار دانشگاه خاتم در گروه روانشناسی و مشاوره
 •  استاد مدعو از سال 1386 تاکنون، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • استاد مدعو دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، از سال 1386 تا 1391٫
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • استاد مدعو دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1388 تاکنون

دکتر کیومرث فرحبخش

 • کارشناسی: روانشناسی بالینی
 • کارشناسی ارشد: راهنمايي و مشاوره
 • دکتری: مشاوره
 • دانشیار گروه مشاوره در دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سیمین حسینیان

 • استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)
 • دکترای مشاوره از دانشگاه UCLA (کالیفرنیا – لس آنجلس) آمریکا
 • کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه UCLA
 • کارشناسی مشاوره از دانشگاه تهران

دکتر مریم احمدیان نسب

 • دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
 • مشاوره برتر تحصیلی

دکتر آزاد اله کرمی

 • دکتری تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • مشاوره نمونه و برتر تحصیلی و کنکور

دکتر معصومه زیبایی نژاد

 • دکترای مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی
 • مشاور و برنامه ریزی تحصیلی در مدارس

دکتر داوود هزاره ای

 • دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه تربیت مدرس