با توجه به نیاز مبرم ارزیابان و مشاوران شغلی به آموزش های کاربردی و عملی برای اجرای مصاحبه استخدامی، دوره آموزشی مصاحبه استخدامی در مرکز مشاوره فرهیختگان جوان اجرا می گردد.

فرایند رایج برای ارزیابی متقاضیان جویای شغل، استفاده از آزمون های دانش شغلی و یا پرسشنامه های روانشناختی در قالب آزمون های کتبی می باشد.

بر اساس این روند و با در نظر گرفتن اهمیت موضوع مصاحبه استخدامی باید گفت: بدون آگاهی از اصول و فنون مصاحبه و استفاده بهینه از اجرای آن و تنها اکتفا نمودن به آزمون های کتبی نمی توان توقع داشت که مشاوران بتوانند گزینشی مطلوب،دقیق و مبتنی بر یافته های علمی از بین افراد جویای کار داشته باشند.

سرفصل های دوره آموزشی مصاحبه استخدامی به شرح زیر است:

  •  اهداف مصاحبه های استخدامی
  •  اصول اخلاقی مصاحبه های استخدامی
  •  نقاط قوت و ضعف مصاحبه استخدامی
  •  عوامل موثردر مصاحبه های استخدامی
  •  رفتار غیر کلامی در مصاحبه استخدامی
  •  انواع مصاحبه های استخدامی از حیث ساختار،هدف،نحوه اجرا،تکنیک و مجریان
  •  فرآیند اجرایی مصاحبه های استخدامی
  •  روش های کسب اطلاعات در مصاحبه استخدامی
  •  انواع سوالات مصاحبه های استخدامی
  •  تجربیات شرکت ها و موسسات داخلی  و خارجی در مصاحبه های استخدامی

مشاورین شغلی با آموزش دیدن و تمرین عملی سرفصلهای مذکور توانایی لازم برای اجرای دقیق و علمی مصاحبه های استخدامی را کسب خواهند نمود.

همچنین این موسسه ارائه دهنده آزمون های استاندارد استخدامی است که با هدف استخدام افراد مناسب در مرتبه های شغلی مورد نیاز در ادارات، با در نظر گرفتن مولفه های شخصیت، توانایی ها، ارزشها و علایق افراد، اجرا می شود.

 

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید