برای دومین بار در اصفهان
دوره توانمند سازی مشاوران در حیطه شغلی تحصیلی
دوره جامع آموزشی 32 ساعته برای مشاوران، روانشناسان و افراد علاقه مند جهت شروع فعالیت در حیطه شغلی تحصیلی
تاریخ برگزاری 7، 8، 15، 16 آذر ماه 1397
با تدریس اساتید برتر از تهران و دانشگاه اصفهان
031-3268423
0913-8334094
0913-3688120

توانمندسازی مشاوران ، دوره مشاوران شغلی و تحصیلی

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید