کارگاه برنامه ریزی تحصیلی + مدیریت زمان

دو کارگاه 8 ساعته در 2 روز

1 و 2 شهریور در شیراز

تخفیف 20 درصدی فقط تا پایان 27 مرداد

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید