آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های مشاوره، علوم تربیتی، روانشناسی و دیگر رشته های مرتبط از چگونگی برنامه ریزی تحصیلی، جزو اهداف اصلی کارگاه برنامه ریزی تحصیلی می باشد. یادگیرندگان بعد از طی کردن دوره قادر خواهند بود:

اهداف آموزشی :

 • مفاهیم برنامه ریزی و برنامه ریزی تحصیلی را تعربف کنند.
 • اهمیت برنامه ریزی تحصیلی را تشریح کرده و ویژگی های یک برنامه موفق را بیان کنند.
 • مبانی برنامه ریزی تحصیلی را دسته بندی کنند.
 • در تهیه یک برنامه تحصیلی اصول برنامه ریزی تحصیلی را بکار گیرند.
 • با مراحل برنامه ریزی تحصیلی آشنا شده و متناسب با آن یک برنامه تحصیلی تدوین کنند.
 • با مدل جامع برنامه ریزی تحصیلی آشنا شده و آن را با مدل های رایج مقایسه کنند.

مخاطبان کارگاه برنامه ریزی تحصیلی :

مخاطبان این دوره تمام معلمان، مشاوران، دانشجویان رشته های مشاوره، علوم تربیتی، روانشناسی و دیگر رشته های مرتبط می باشد.

طول دوره :

طول کل دوره به صورت 16 ساعت آموزش (8 ساعت به روش سخنرانی کارگاهی و 8 ساعت مطالعه فراگیر) در نظر گرفته شده است.

سرفصل های آموزشی :

 • مقدمه
 • آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و برنامه ریزی تحصیلی
 • اهمیت و ضرورت برنامه ریزی و برنامه ریزی تحصیلی
 • ویژگی های یک برنامه موفق
 • مبانی برنامه ریزی تحصیلی
 • پیش‌بینی
 • مشارکت و درگیری ذهنی و عاطفی
 • عوامل موفقیت در برنامه‌ریزی تحصیلی
 • عوامل تهدیدکننده برنامه‌ریزی تحصیلی
 • اصول برنامه ریزی تحصیلی
 • اصول مربوط به برنامه
 • اصول مربوط به شخص برنامه‌ریز
 • مراحل برنامه ریزی تحصیلی
 • مدل جامع برنامه ریزی تحصیلی

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید