آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط از نحوه مدیریت زمان، جزو اهداف اصلی دوره های طراحی شده، می باشد. یادگیرندگان بعد از طی کردن کارگاه مدیریت زمان می توانند:

اهداف آموزشی :

 • مبانی مدیریت زمان را توضیح دهند.
 • اهمیت و ضرورت مدیریت زمان در محیط های آموزشی را تشریح کنند.
 • برای یک دوره آموزشی یا تحصیلی بر اساس اصول مدیریت زمان برنامه ریزی کنند.
 • فرآیند مدیریت زمان را ترسیم توضیح دهند.
 • تاثیر مدیریت زمان بر متغیرهای تاثیر گذار در محیط های آموزشی را بیان کنند.

مخاطبان دوره :

مخاطبان این دوره تمام معلمان، مشاوران، دانشجویان رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط می باشند.

 

طول دوره :

طول کل دوره به صورت 16 ساعت آموزش( 8 ساعت به روش سخنرانی کارگاهی و 8 ساعت مطالعه فراگیر) در نظر گرفته شده است.

سرفصل های آموزشی کارگاه مدیریت زمان :

 • مبانی مدیریت زمان
 • اهمیت و ضرورت مدیریت زمان در محیط های آموزشی
 • عوامل مهم در تعیین مدیریت زمان
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت زمان
 • اصل هدف
 • اصل واقع نگری
 • اصل مسئولیت
 • اصل پشتکار
 • اصل ابتکار
 • اصل تعدیل
 • فرآیند مدیریت زمان
 • تاثیر مدیریت زمان بر متغیرهای تاثیر گذار در محیط های آموزشی همچون عملکرد تحصیلی و اضطراب

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید