١6ساعت (٢روز)(11 و 12 اسفندماه) استفاده از آزمون های معتبر روانشناختی (بین المللی و داخلی) درهدایت تحصیلی و شغلی با تدریس آقای میثم شعبانعلی آسیابان
ریز سرفصل های مشاوره شغلی و استعداد یابی تحصیلی با استفاده از آزمون های روانی (16 ساعت) با تدریس آقای میثم شعبانعلی آسیابان 

-معرفی سامانه های هدایت شغلی در دنیا و ایران
-صلاحیت های حرفه ای مشاوره شغلي-تحصيلي
-معرفی تنها سامانه بومی هدایت شغلی تحصیلی در کشور
-معرفي و بررسي آزمون ها و پارامترهاي هدايت شغلي-تحصيلي و تفسیر نتایج ازمون ها
-مداخلات مشاوره اي در بي تصميمي شغلي  و تحصيلي
-رول پلی و تمرین عملی جلسه مشاوره هدایت شغلی-تحصیلی
-معرفي زمينه هاي همكاري با مركز مشاوره هدايت فرهيختگان به عنوان همكار مشاور و مجري آزمون هاي هدايت شغلي تحصيلي

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید