18 ساعت (٢روز)(9 و 10 شهریور) استفاده از آزمون های معتبر روانشناختی (بین المللی و داخلی) درهدایت تحصیلی و شغلی با تدریس آقای میثم شعبانعلی آسیابان

-معرفی سامانه های هدایت شغلی در دنیا و ایران

-صلاحیت های حرفه ای مشاوره شغلي-تحصيلي

-معرفی تنها سامانه بومی هدایت شغلی تحصیلی در کشور

-معرفي و بررسي آزمون ها و پارامترهاي هدايت شغلي-تحصيلي و تفسیر نتایج آزمون ها ( آزمون نیازهای گلسر و آزمون هشت)

-مداخلات مشاوره اي در بي تصميمي شغلي  و تحصيلي

-رول پلی و تمرین عملی جلسه مشاوره هدایت شغلی-تحصیلی

-معرفي زمينه هاي همكاري با مركز مشاوره هدايت فرهيختگان به عنوان همكار مشاور و مجري آزمون هاي هدايت شغلي تحصيلي

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید