رویداد

٢۴ ساعت (٣ روز )(١٧و٢٣و٢۴ تیر 1401)آموزش کامل انتخاب رشته کنکور کارشناسی،ارشد و دکتری با تدریس دکتر الله کرمی ریز سرفصل های مشاوره انتخاب رشته کنکور (24 ساعت) با تدریس دکتر الله کرمی
٢۴ ساعت (٣ روز)(9،10،17 تیر ماه)آموزش کامل مشاوره تحصیلی با تدریس دکتر الله کرمی ریز سرفصل های مشاوره تحصیلی (24 ساعت) با تدریس دکتر الله کرمی
جامع ترین دوره آنلاین تربیت مشاور تحصیلی-شغلی( ۶۴ ساعت)
١۶ ساعت (٢ روز)(2 و 3 تیر 1401)استفاده از آزمون های معتبر روانشناختی (بین المللی و داخلی) در هدایت تحصیلی و شغلی با تدریس آقای میثم شعبانعلی آسیابان
کارگاه 16 ساعته مشاوره شغلی و استعداد یابی تحصیلی
کارگاه 24 ساعته مشاوره انتخاب رشته کنکور - خرداد 1401
کارگاه 24 ساعته مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - خرداد 1401
دوره جامع 64 ساعته تربیت مشاور تحصیلی-شغلی خرداد 1400
دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی 48 ساعته دکتر الله کرمی در فروردین و اردیبهشت 1401
کارگاه مشاوره انتخاب رشته ی کنکور دکتر الله کرمی ١٢و ١٣ اسفند ماه 1400