رویداد

کارگاه 18 ساعته مشاوره شغلی و استعداد یابی تحصیلی خرداد ماه 1402 استفاده از آزمون های معتبر روانشناختی (بین المللی و داخلی) درهدایت تحصیلی و شغلی با تدریس آقای میثم شعبانعلی آسیابان
کارگاه 22 ساعته مشاوره انتخاب رشته کنکور خرداد1402 آموزش کامل انتخاب رشته کنکور کارشناسی،ارشد و دکتری با تدریس دکتر الله کرمی
کارگاه 26 ساعته مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی خرداد1402 آموزش کامل مشاوره تحصیلی باتدریس دکتر الله کرمی
دوره جامع 66 ساعته تربیت مشاور تحصیلی-خرداد1402 پس از برگزاری بیش از ٨٠ دوره موفق در حوزه مشاوره شغلی و تحصیلی برای هفتمین سال متوالی
کارگاه 18 ساعته مشاوره شغلی و استعداد یابی تحصیلی اردیبهشت ماه 1402
کارگاه 22 ساعته مشاوره انتخاب رشته کنکور اردیبهشت1402
کارگاه 26 ساعته مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - اردیبهشت ماه 1402
دوره جامع 66 ساعته تربیت مشاور تحصیلی-اردیبهشت 1402
کارگاه 16 ساعته مشاوره شغلی و استعداد یابی تحصیلی اسفندماه 1401
کارگاه 24 ساعته مشاوره انتخاب رشته کنکور بهمن و اسفند 1401