رویداد

کارگاه تربیت مربی فرزند پروری دکتر نقش در 30 و 31 اردیبهشت 1400
کارگاه تشخیص و توان بخشی کودکان با اختلال کاستی توجه دکتر نیکخو در 16 اردیبهشت 1400
دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی در 7 الی 10 اردیبهشت 1400
کارگاه مشاوره انتخاب رشته ی کنکور در 2 و 3 اردیبهشت 1400
کارگاه مدیریت رفتار در خانواده در ایام قرنطینه دکتر شجاعی در 27 و 26 فروردین 1400