رویداد

دوره درمان اختلال یادگیری 8 ساعته در تیر ماه 1400
دوره جامع آنلاین آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در تاریخ 17 و 18 تیر 1400
کارگاه آموزشی آنلاین مهارت های مطالعه و درمان اضطراب امتحان 14 تیر 1400
دوره جامع آنلاین آموزشی مشاوره شغلی-تحصیلی  32 ساعته 1 تا 4 تیر ماه 1400
کارگاه تربیت مربی فرزند پروری دکتر نقش در 30 و 31 اردیبهشت 1400