کارنامه ما
مرکز مشاوره فرهیختگان جوان به عنوان اولین و تنها مرکز مشاوره تخصصی شغلی و تحصیلی کشور در مهر ماه 1393 با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشورآغاز به کار نمود و علی رغم مدت کوتاهی که از فعالیتش می گذرد خدمات شایانی را به جامعه مشاوره کشور ارائه نموده است. طراحی ابزارهای تشخیصی به روز و تایید شده از…