هدف از برگزاری دوره تربیت مشاور کنکور توانمندسازی مشاوران در معرفی رشته ها به داوطلبین با توجه به ویژگی های روان شناختی و نتایج کنکور می باشد. در سال های اخیر همواره مشاوره های انتخاب رشته کنکور مبتنی بر تحلیل نتایج کنکور داوطلب از قبیل رتبه و تراز و ایجاد تناسب بین این پارامتر ها با رشته محل های موجود…
دوره هدایت شغلی و تحصیلی فشرده  با هدف توانمندسازی مشاورین در زمینه هدایت شغلی و تحصیلی برگزار می گردد. تحول جوامع سنتي به صنعتي و اطلاعاتی، مشكلات فراواني را در تصميم‌گيري شغلي و حرفه‌اي به وجود آورده است. در عصر جدید ب طرح‌ريزي شغلي حرفه‌اي و انتخاب شغل با چالش هایی همراه است. این موضوع به دلیل تنوع و تعدد حرفه ها و…