آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های مشاوره، علوم تربیتی، روانشناسی و دیگر رشته های مرتبط از چگونگی برنامه ریزی تحصیلی، جزو اهداف اصلی کارگاه برنامه ریزی تحصیلی می باشد. یادگیرندگان بعد از طی کردن دوره قادر خواهند بود: اهداف آموزشی : مفاهیم برنامه ریزی و برنامه ریزی تحصیلی را تعربف کنند. اهمیت برنامه ریزی تحصیلی را تشریح کرده و ویژگی…