از اهداف اصلی دوره ی جامع تربیت مشاور شغلی-تحصیلی توانمندسازی مشاوران در حوزه هدایت شغلی و تحصیلی و بهره گیری از ابزارها و سامانه های هدایت شغلی معتبر رایانه ای می باشد. یادگیرندگان بعد از طی کردن این دوره می توانند:

 • نظریه های شغلی-شخصیتی در حوزه مشاوره شغلی را تشریح کرده و مقایسه نمایند.
 • شناخت کافی از سامانه های هدایت شغلی و تحصیلی رایانه ای بدست اورده و مزیت ها و محدودیت های انها را تشریح نمایند.
 • توانایی برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان و مراجعان و پاسخگویی به نیازها و پرسش های آنها در حیطه هدایت شغلی و تحصیلی را داشته باشند.
 • توانایی اجرا، تحلیل و تفسیر آزمون های سامانه هشت را داشته باشند.
 • توانایی اجرای یک جلسه مشاوره شغلی و تحصیلی مبتنی بر سامانه هشت را داشته باشند.

مخاطبان دوره ی جامع تربیت مشاور شغلی-تحصیلی تمام دانشجویان، فارغ التحصیلان، شاغلین و علاقه مندان به حیطه مشاوره شغلی و تحصیلی می باشد. شرکت در  دوره های توانمند سازی مشاورین در این حیطه برای عموم آزاد است. اما جهت شرکت در آزمون نهایی و دریافت گواهی مشاوره شغلی با تایید نهادهای ذی ربط، لازم است دانش پذیران شرایط شرکت در آزمون را داشته باشند.

سر فصل های آموزشی  دوره :

 • نظریه های کاربردی مشاوره شغلی (4ساعت)
 • مهارت ها و فنون مشاوره شغلی(4ساعت)
 • راهبردهای طرح ریزی شغلی (4ساعت)
 • صلاحیت های اخلاقی،قوانین و مقررات مرتبط با مشاوره در کشور
 • آزمون های سنجش شغلی(4ساعت)
 • آسیب های شغلی و راهکارها(بی تصمیمی شغلی) (4ساعت)
 • کاربرد فناوری در طرح ریزی شغلی(4ساعت)
 • تمرین عملی مشاوره شغلی و تحصیلی(4ساعت)

جمع ساعات آموزشی: 32 ساعت


دوره های برگزار شده تا کنون :

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید