همکاران محترمی که از طریق مرکز مشاوره فرهیختگان جوان موفق به کسب صلاحیت مشاوره شغلی و تحصیلی از سازمان نظام روانشناسی شده اند می­توانند با هماهنگی لازم جهت حضور در دوره های کارورزی و سوپرویژن هدایت شغلی و تحصیلی به صورت حضوری شرکت نمایند.

ساختار جلسات کارورزی – سوپر ویژن دوره مشاوره تحصیلی و شغلی

دوره های کارورزی و سوپرویژن هدایت شغلی و تحصیلی در قالب دروه چهار روزه معادل 16 ساعت است.

 برنامه آموزشی برای مشاوران دارای صلاحیت حرفه ای هدایت شغلی و تحصیلی برگزار می شود.

توضیحات ابتدایی مدرس

در ابتدای مدرس خلاصه ای از فرایند هدایت شغلی و تحصیلی را به صورت کامل با مشارکت متقاضیان مرور می کند.

در ادامه پرونده های واقعی از مراجعان که توسط همکاران مشاور ارائه می شود.

که هرکدام به صورت داوطلبانه مورد بحث قرار می گیرد.

تمامی فرایند هدایت شغلی و تحصیلی بکار رفته توسط مدرس و سایر همکاران بررسی می شود.

بعد از آن مدرس در خصوص نقاط ضعف و نقاط قوت کارهای مشاوران اظهار نظر میکند.

سپس پیشنهاد هایی جهت اصلاح نقاط ضعف به مشاوران دوره می دهد.

جلسه واقعی هدایت شغلی و تحصیلی

در ادامه جلسه سوپرویژن و کارورزی، کار با مراجعان  واقعی شروع می شود . به این ترتیب مراجعانی که از قبل توسط مشاور و یا مدرس یا موسسه هماهنگ شده است به عنوان کیس های واقعی متقاضی انتخاب رشته تحصیلی و شغلی به جلسه مشاوره آموزشی دعوت می شوند. در این مرحله مراجعان واقعی که متقاضی هدایت شغلی و تحصیلی هستند وارد جلسه آموزشی می شوند. این قسمت به این شکل اداره می شود که مدرس روی اولین مراجع، مشاوره استاندارد و آموزشی خود را برای همکاران دوره اجرا می نماید.  در ادامه سایر مشاوران دوره باید با مراجعان هماهنگ شده  قبلی، به اجرای عملی فرایند هدایت شغلی و تحصیلی در حضور مدرس و سایر همکاران، بپردازند.

نظارت مدرس بر انجام مشاوره های همکاران

در ادامه هر یک از مشاورانی که تمایل داشته باشند می توانند مراجع های واقعی هماهنگ شده برای هدایت شغلی و تحصیلی را به صورت عملی و واقعی در حضور مدرس و سایر همکاران مشاوره نماید. در پایان مشاوره، مدرس نکات آموزشی را به مشاور و گروه گوشزد می کند. سپس راهکارهای لازم جهت تقویت و بهبود توانایی های مشاوران را به آنها ارائه می نماید.

جمع بندی دوره های کارورزی و سوپرویژن هدایت شغلی و تحصیلی

در انتهای دوره تمامی نکات و مشکلات دوره جمع بندی و به صورت فایل صوتی در اختیار مشاوران دوره قرار داده خواهد شد. علاوه بر آن گروهی ویژه در فضای مجازی برای تبادل اطلاعات بین مشاوران دوره و مدرس ایجاد خواهد شد. طبق برنامه مشخص زمانی به سوالات مشاوران در این گروه مجازی پاسخ مقتضی برای هدایت جلسات درمانی و مشاوره ای توسط مدرس دوره داده خواهد شد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید.

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید