آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط از راههای غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی ، جزو اهداف اصلی دوره های طراحی شده، می باشد. یادگیرندگان بعد از طی کردن این دوره ها می توانند:

اهداف آموزشی :

 • مفاهیم اضطراب، فشار روانی و ترس را تعریف کرده و تفاوت آنها را بیان کنند.
 • مراحل فشار روانی را توضیح دهند.
 • ریشه فشار روانی را تشریح کنند.
 • راهبردهای مقابله با فشار روانی را بیان کرده و آنها را دسته بندی کنند.
 • تفاوت اضطراب در مکاتب مختلف روانشناسی را تحلیل کنند.
 • ریشه، علائم و نشانه های اضطراب را بشناسند.
 • اضطراب در محیط های آموزشی را تعریف کرده و آنها را دسته بندی کنند.
 • عوامل موثر در کاهش اضطراب در محیط های آموزشی را توضیح دهند.
 • به فراگیرانی که در محیط های آموزشی دچار اضطراب می شوند کمک کنند.

مخاطبان دوره :

مخاطبان این دوره تمام معلمان، مشاوران، دانشجویان رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط می باشند.

طول دوره  غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی  :

طول کل دوره به صورت 16 ساعت آموزش( 10 ساعت به روش سخنرانی بحث گروهی و 6 ساعت مطالعه فراگیر) در نظر گرفته شده است.

سرفصل های آموزشی :

بخش اول

 • آشنایی با مفاهیم اضطراب، فشار روانی و ترس
 •  مراحل فشار روانی
 • ریشه فشار روانی
 • راهبردهای مقابله با فشار روانی
  • راهبردهای رفتاری
  • راهبردهای شناختی
 • اضطراب در مکاتب مختلف روانشناسی
 • علائم و نشانه های اضطراب
 • علل بروز اضطراب
 • ریشه اضطراب

بخش دوم

 •  اضطراب در محیط های آموزشی و انواع آن
  • اضطراب تحصیلی
   • اضطراب کلاسی
   • اضطراب تکالیف کلاسی
   • اضطراب امتحان
  • اضطراب اجتماعی
   • اضطراب جدایی
   • ترس از مدرسه

بخش سوم

 • عوامل موثر در کاهش اضطراب دانش آموزان

علاوه بر آن موسسه فرهیختگان جوان دوره ای تحت عنوان دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی برگزار می نماید که علاوه بر مبحث غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی شامل سرفصل های مهارت های مطالعه، مدیریت زمان در محیط های آموزشی و برنامه ریزی تحصیلی نیز می باشد.

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید