در حال بروزرسانی محتوا هستیم

رسالت اساسی و نقش کلیدی مدارس در نظام تعلیم و تربیت کشور کشف و پرورش استعداد های حقیقی دانش آموزان است ، انجام این رسالت قطعاً با کل نگری،تجویز رویه واحد آموزشی برای همه دانش آموزان و عدم تفکیک آنان از نظر ویژگی های روانشناختی میسر نخواهد بود.

 • عدم توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در ارائه تکلیف و برنامه یزی تحصیلی
 • عدم توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در کلاسبندی،گروهبندی و …
 • اجرای برنامه های اردویی و تفریحی برای دانش آموزان بدون توجه به ویژگی های شخصیتی آنان
 • اجرای برنامه های علمی،فرهنگی و ورزشی برای دانش آموزان بدون توجه به ویزگی های شخصیتی آنان
 • واگذاری مسئولیت ها و نقش های اجتماعی درون مدرسه ای از قبیل سرگروهی،کاپیتان ورزشی و … بدون توجه به ویژگیهای شخصیتی ایشان
 • برنامه ریزی و اجرای کلاس های فوق برنامه آموزشی بدون انجام نیاز سنجی اموزشی از دانش آموزان

موسسه هدایت فرهیختگان  با استفاده از ابزارهای استاندارد روانشناختی (مجموعه آزمون های سامانه هشت) پاسخگوی نیازهای مطرح شده فوق در قالب پنل اختصاصی مدرسه خواهد بود که در ادامه به شرح امکانات آن می پردازیم:

.  پنل اختصاصی  مدرسه

الف ) امکانات قبل از اجرای آزمون

 • امکان تعریف و بار گزاری اطلاعات دانش آموزان به صورت فردی و تجمعی در سامانه
 • امکان تعریف مشاوران در سامانه و اختصاص پنل مشاور به افراد تعریف شده
 • امکان تعریف دوره های آزمونی و تخصیص دانش آموزان به هر یک از این دوره ها
 • امکان برگزاری آزمون به صورت آنلاین و از طریق ساخت پنل کاربری فردی برای هر یک از دانش آموزان تعریف شده

ب ) امکانات بعد از اجرای آزمون

امکان مشاهده نتایج آزمون هر یک از دانش آموزان

در این بخش خلاصه راهنامه هر یک از دانش آموزان در یک سطر برای مسئولین مدرسه نمایش داده می شود.رغبت ها،توانایی ها و ارزش های شاخص دانش آموز به همراه لینک راهنامه اصلی و مشروح وی.
رشته های متناسب با نتایج آزمون دانش آموز و نظر نهایی مشاور پس از رویت نتایج آزمون فرد نیز در دکمه های جداگانه ای تعبیه شده اند.
این قابلیت امکان لحاظ نمودن ویژگی های شخصیتی و روانشناختی دانش آموز را در برنامه ریزی های مختلف مدرسه به مسئولین و به خصوص مشاور مدرسه خواهد داد. تا در مداخله های مشاوره ای خود در شرایط گوناگون نیمرخ کاملی از شخصیت،توانایی ها و ارزشها دانش آموز در اختیار داشته باشد و از آن به عنوان یک ابزار تشخیصی کمک بگیرد.

امکان مشاهده نتایج کلی هر دوره آزمونی به صورت آماری و تفکیکی

 • رغبت :

در این بخش میاگینی از نمرات رغبت کل دانش اموزان شرکت کننده در آزمون نمایش داده می شود .
این نتایج اماری برای مسئولین مدرسه روشن میکند که اکثریت دانش آموزان مدرسه و یا دانش آموزان یک پایه یا کلاس خاص از چه الگوی رغبتی برخوردارند.

کاربردهای رغبت :
در بخشی تحت عنوان کاربرد های رغبت لیست اسامی دانش آموزانی که در هریک از تیپ های رغبت قرار دارند به همراه کلاس های فوق برنامه،اردوهای دانش آموزی و مسابقات دانش آموزی مناسب و هماهنگ با الگوی تیپیک این گروه از دانش آموزان به نمایش در می آید.

کلاس های فوق برنامه متناسب با تیپ شخصیتی :

در این بخش از پنل مدرسه دانش آموزان به تفکیک تیپ شخصیتی شان دسته بندی شده اند و کلاس های فوق برنامه ای که به لحاظ روانشتاختی برای هر یک از این تیپ ها مناسب تر و البته جذاب تر خواهد بود به مدرسه پیشنهاد شده اند.
با این مبنا برنامه ریزی کلاس های فوق برنامه مدرسه با روشی علمی و مبتنی بر اصول روانشناسی انجام خواهد شد.

اردوهای  متناسب با تیپ شخصیتی :

اردوها یکی از مناسب ترین و پر کاربرد ترین ابزارهای تربیتی و آموزشی در مدارس هستند. چه بسا که ساعت ها تدریس در فضای کلاس تنواند تاثیر گزاری آموزشی و یا تربیتیِ یک ساعت فعالیت اردویی را داشته باشد.
حال اگر برنامه ریزی وگزینش نوع و مکان فعالیت اردویی بر مبنای ویژگی های روانشناختی و شخصیتی دانش آموزان صورت گیرد قطعا استفاده بهتری از این ابزار کارآمد خواهیم داشت.

در این بخش از پنل اردوهای مناسب برای هر گروه از دانش آموزان که دارای الگوی تیپیک مشابه هستند به مدرسهپیشنهاد می شود.

مسابقات متناسب با تیپ شخصیتی :

مسئولین مدرارس همواره با دانش آموزانی مواجه هستند که به عنوان مثال علاقه ای به شرکت در مسابقات ورزشی مدرسه ندارند اما اگر مدرسه یک مسابقه کتابخوانی برگزار کند با اشتیاق فراوان در ان شرکت خواهند کرد.
این بخش از پنل مدرسه به بیان مسابقات جذاب و قابل توجه برای هر یک از دانش اموزان با توجه به ویژگی های روانشناختی شان دارد.

توانایی

در این بخش میانگینی از نمرات توانایی کل دانش اموزان شرکت کننده در آزمون نمایش داده می شود .
میدانیم برای هر یک از مشاغل به توانایی های خاصی نیازمندیم.
از سوی دیگر هریک از رشته های دبیرستانی منتج به دایره مشخصی از رشته ها و مشاغل در آینده تحصیلی و شغلی دانش آموز می شوند.
بر این مبنا دانش آموزان هر یک از رشته های تحصیلی دبیرستان برای ادامه تحصیل در رشته خود و پس از آن  موفقیت شغلی در مشاغل مربوطه نیاز بیشتری به برخی از توانایی ها خواهند داشت
به عنوان مثال دانش آموزان رشته ریاضی در آینده تحصیلی و شغلی خود نیاز بیشتری به توانایی هایی چون توانایی عددی،مکانیکی،درک فضایی و درک مطلب خواهند داشت
آمار توانایی های که به آن اشاره شد می تواند راهگشای مدرسه در تعیین توانایی  های نیازمند تقویت در رشته های مختلف باشد .
مسئولین مدرسه می توانند با توجه به این آمارها اقدام به تقویت توانایی های دانش آموزان هر یک از رشته ها به صورت عمومی و یا اختصاصی (برای گروه مشخصی از دانش آموزان ) نمایند.
در سامانه هشت پیشنهاد هایی نیز برای برگزاری دوره های تقویت توانایی در پنل مدرسه گنجانده شده است.به عنوان مثال برای تقویت توانایی درک مطلب ،تشکیل کارگاه ها و دوره هایی نظیر تندخوانی،خلاصه نویسی،روش تحقیق و روش مطالعه می تواند مفید و موثر باشد.ضمنا برخی از مراکز مجاز و معتبر برگزاری هر یک از این دوره ها و کارگاه ها نیز در پنل مدرسه معرفی می شوند.
علاوه بر ارائه نمودارهای آماری از وضعیت نمرات توانایی های 14 گانه ، تعداد نفرات و لیست افراد نیازمند دوره تقویت توانایی در هر یک از دوره ها برای مسئولین مدرسه قابل رویت خواهد بود.

 ارزش های کاری

در این بخش میاگینی از نمرات ارزش های کاری کل دانش اموزان شرکت کننده در آزمون نمایش داده می شود .

به عنوان مثال اگر سطح عمومی ارزش نوع دوستی در میان دانش آموزان مدرسه ای کم باشد می توان  تا حدودی به علل پرخاشگری ها و درگیری های فیزیکی و یا کلامی دانش آموزان با یکدیگر پی برد و با اتخاذ راهکارهایی این ارزش را تقویت نمود.

همچنین لیست افراد دارای هریک از ارزشهای کاری به تفکیک ارزشها قابل مشاهده خواهد بود.

با استفاده از این امکان مسئولین مدرسه به انگیزه های تشویقی و تنبیهی دانش آموزان تا حدود زیادی اشراف پیدا خواهند نمود و می توانند تنبیهات و تشویقات را در مدرسه برمبنای ارزشهای دانش آموزان برنامه ریزی نمایند. به عنوان مثال بهترین تشویق برای دانش آموزانی که نمره بالایی در ارزش اقتدار کسب نموده اند،سپردن مسئولیت های مدیریتی همچون نماینده کلاس خواهد بود.
این لیست می تواند راهگشای مربیان تربیتی و دبیران ورزش در مدارس نیز باشد چرا که دانش آموزانی با نمره کار به تنهایی و یا استقلال بالا اصولا نمی توانند نتایج خوبی در کارهای تیمی (ورزشی-تربیتی) کسب کنند و  باید از آنها بیشتر در رشته های انفرادی بهره جست.

1-  مشکلات تصمیم گیری

لازمه تصمیم صحیح اطلاعات کافی و دقیق در خصوص موضوع تصمیم گیری و البته داشتن اعتماد به نفس و جسارت تصمیم گیری است.
مشاورین مدارس که به عنوان نیروهای خط مقدم در هدایت تحصیلی دانش آموزان شناخته می شوند باید آشنایی کافی با ادبیات تصمیم گیری شغلی و تحصیلی و عوامل موثر در آن داشته باشند.عواملی همچون سطوح تصمیم گیری،خودکارآمدی،حمایت اجتماعی و اطلاعات شغلی و شخصیتی.
لازم است مشاورین مدارس قبل از هدایت شلی و تحصیلی دانش آموزان فاکتورهای فوق را در دانش اموزان سنجیده و با توجه به نتایج حاصله اقدام به مشاوره صحیح و عالمانه نمایند.
به عنوان مثال مداخله صحیح برای دانش آموزی که داری سطح پایینی از اطلاعات شغلی است در وهله اول معرفی منابعی است که به وسیله آن پیرامون مشاغلی که نسبت به انها ابراز تمایل یا عدم تمایل میکند اطلاعات صحیح و واقعی کسب کند، بسیارند دانش اموزانی که پس از کسب اطلاعات واقعی در خصوص بسیاری از مشاغل به آنها علاقه مند شده و یا از آنها ابراز بیزاری می کنند.

در این قسمت مسئولین مدرسه می توانند وضعیت عمومی تصمیم گیری در بین دانش آموزان را ارزیابی کنند

اینکه به طور عمومی دانش اموزان در چه سطحی از آگاهی های  شغلی و شخصیتی به سر می برند،همچنین حمایت اجتماعی که ازطرف خانواده از انها به عمل می اید به طور متوسط در چه سطحی است در تصمیم گیری کلان مدرسه برای برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان در خصوص شناخت مشاغل و یا برگزاری دوره ها و جلسات آموزش خانواده و انتخاب موضوع این جلسات کمک شایانی خواهد کرد .
همچنین سامانه هشت تعداد دانش آموزانی را که در هریک از صطوح تصمیم گیری (عدم آمادگی،در حال جستجو و  یا انتخاب شغل قطعی)هستند همراه با لیست اسامی انها به نمایش می گذارد.
همین اطلاعات در خصوص پارامترهای دیگر تصمیم گیری (اطلاعات شغلی-شخصیتی و حمایت اجتماعی) نیز برای مدرسه قابل رویت خواهد بود.

امکان مشاهده و جستجوی دانش آموزان متناسب و نامتناسب  با رشته تحصیلی فعلی

. تخصیص پنل به مشاورین مدرسه

به هر یک از مشاورین تعریف شده از سوی مدیریت مدرسه پنلی اختصاص خواهد یافت که از طریق آن به امکانات ذیل دسترسی خواهند داشت :

 • امکان تعیین وقت مشاوره بنا به درخواست دانش آموزان
 • مشاهده نتایج آزمونهای دانش آموزان
 • مشاهده توصیه نامه مشاور برای هر یک از مراجعان
 • مشاهده ملاک اعتبار آزمون های دانش آموز
 • مشاهده نتایج آزمون مشکلات تصمیم گیری دانش آموز
 • ارجاع دانش آموز به منظور آزمون مجدد

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید