موسسه فرهیختگان جوان آماده است تا با آزمون های استاندارد استخدامی مطابق با مدل های روز دنیا و با بهره گیری از کادری مجرب و کارآزموده، آزمون های استخدامی را برای شرکت ها و سازمانهای بزرگ و کوچک اجرا نماید....
مصاحبه، یک تماس چهره به چهره است که به مصاحبه کننده امکان می­دهد رفتار مصاحبه شونده و شخصیت او را از جهات مختلف مشاهده و مورد بررسی قرار دهد.علیرغم استفاده روزافزون از آزمونهای علمی و عملی و روشهای دیگر اندازه گیری و سنجش در انتخاب ، ارزشیابی و ارتقاء کارکنان در فرایند استخدام، اکثر شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی در کنار آزمون های استخدامی از روش مصاحبه برای جذب و گزینش نهایی کارکنان خود استفاده می کنند.تحقیقات فراوانی وجود دارد که نشان می دهد استفاده از روش مصاحبه در انتخاب افراد مورد نیاز سازمانها، تقریبا جنبه جهانی پیدا کرده است به طوریکه هم اکنون یکی از متداول ترین روندهای مورد استفاده در روندهای گزینش، مصاحبه استخدامی می باشد.

آزمون های استخدامی موسسه فرهیختگان جوان شامل آزمون های شخصیت، علایق، توانایی ها و ارزشهای کاری است. مشاوران حیطه استخدامی یا برگزارکنندگان آزمون های استخدامی می توانند با شرکت در دوره های آموزشی اجرا و تفسیر آزمون های استخدامی در موسسه فرهیختگان جوان، مهارت و تسلط کافی بعد از پایان دوره در زمینه نحوه اجرا و نحوه تفسیر پروفایل های شخصیتی – شغلی مراجعان متقضاضی استخدام به دست بیاورند.