تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان

وزارت امور اقتصادي و دارایی از ميان مشمولان خدمت مقدس سربازی، افراد واجد شرايط امريه را جذب می كند.

با عنايت به فراهم شدن امكان جذب فارغ التحصيلان دانشگاهی مشمول خدمت سربازی (امريه)، متقاضيان واجد شرايط مي‌توانند از طريق تكميل فرم الكترونيکی و بررسی سوابق و توصيه نامه های ايشان نسبت به ثبت در خواست خود اقدام كنند.

شرايط درخواست امريه سربازی    

وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوزهای اخذ شده، قصد دارد از بين مشمولين دارای شرايط زير، تعداد محدودی را جهت خدمت به صورت امريه سربازی جذب نمايد:

الف- خانواده ايثارگران (فرزند يا برادر شهدا، جاويدالاثرها، جانبازان، آزادگان، و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه)

ب- ايتام 

ج- افراد متاهل 

د- افراد معاف از رزم

ه- افراد تحت پوشش كمته امداد و سازمان بهزيستی

و- بورسيه وزارات امور اقتصادي و دارايی

ز- خدمت در مناطق محروم ضريب 5 و بالاتر

ح- نخبگان، استعدادهاي برتر، حافظان قرآن و قاريان برتر

برای کسب اطلاعات بيشتر درباره امريه خدمت سربازی در وزارت اقتصاد با مشاوران فرهيختگان جوان تماس حاصل نماييد.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان