تماس با شماره تلفن

09050942046

تصمیم گیری در مورد انتخاب شغل بعد از پایان دوره تحصیلی در مقاطع مختلف یکی از  مهمترین و اساسی ترین عوامل تامین نیازهای مادی و روانی افراد به حساب می آید. اما انتخاب شغل در دنیای امروز و برای نسل جوان یک امر بسیاریچیده است که نیاز به مهارت دارد. این انتخاب به نحوی نیست که یک دانشجو بتواند در یک زمان کوتاه و محدود و بلافاصله بعد از فراغت از تحصیل به عمل آورد. جستجوی شغل وکار یکی از مهارتهای اساسی و مهم زندگی درقرن بیستم و به طریق اولی قرن بیستم و یکم است، زیرا شرایط عدم تعین دردنیای متحول امروزی انتخاب و تصمیم گیری شغلی را آنچنان پیچیده کرده یک فرد با یادگیری های معمول وروزمره و اخذ یک مدرک تحصیلی قادر به دستیابی شغل مناسب نیست.

مشاوران ما در موسسه هدایت فرهیختگان جوان با کشف مهارت ها، علایق، و ارزشهای شغلی شما بهترین پیشنهاد شغلی را به شما ارائه خواهند داد.

 • کشف علایق شغلی
 • کشف توانایی های شغلی
 • کشف ارزش های کاری شما
 • بررسی مشکلات تصمیم گیری و رفع این مشکلات
 • آموزش شیوه های تصمیم گیری مناسب شغلی

معرفی مشاغل

 • معرفی ابزارهای شغلی
 • معرفی وظایف شغلی
 • درآمد مشاغل مختلف
 • توانایی های و مهارت های مورد نیاز مشاغل
 • بازار کار هر شغل
 • تغییر شغل
 • انتخاب شغل

تماس با شماره تلفن

09050942046