تماس با شماره تلفن

09050942046

آزمون ها به عنوان یک سیستم منسجم می توانند تا حد زیادی به جهت دهی کلی و پیش بینی حدودی مسیر حرکت کنکوریها کمک بسیاری کنند ؛ همچنین به عنوان یک فاکتور مهم ارزیابی ، نکات ضعف و قوت داوطلب را در مقایسه با جامعه آماری خودشان به آنها اطلاع میدهند و برای پیشرفت در دوره های بعدی برگزاری آزمون ، ایجاد انگیزه می­کنند .بهترین آزمونهای آزمایشی آزمونهای هستند که دارای قدمت برگزاری و تجربه و سابقه باشند، دارای جامعه آماری بالا، کیفیت سوالات و برنامه ریزی آزمونها باشند.

تماس با شماره تلفن

09050942046