تماس با شماره تلفن

09050942046

افزایش قدرت تصمیم گیری عوامل مختلفی دارد. همه ما در طول زندگی به هر دلیلی مجبور به تصمیم گیری شده ایم. برخی از این تصمیم گیری ها سرنوشت ما را تغییر می دهد. اعتماد به نفس بالا در کیفیت قدرت تصمیم گیری نقش مهمی دارد. همچنین افسردگی و اضطراب موجب تضعیف قدرت تصمیم گیری خواهد شد. جهان امروز جهان تغییرات است و تغییر، تصمیم گیری را دشوار می سازد. دشواری در تصمیم گیری زمینه ساز مشکلات تصمیم گیری است.

  • بررسی دلایل تردید در تصمیم گیری
  • مشکلات حمایت خانواده
  • آموزش روش های تصمیم گیری

تماس با شماره تلفن

09050942046